Jaroslav Ledl

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LEDL Jaroslav

(JSČZ) KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. úst.-práv. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi,

t. 196. 34, 27. II. 1946; 3.ISP (příhlásit)