Jaroslav Ledl

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LEDL Jaroslav

KSČ

228. (Uherské Hradiště II)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zeměd.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 40

(vl. nař. č. 50 Sb. z 21. IX. 1955 o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby).

10, 10. II. 1956; 144.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 28. VI. 1956.ISP (příhlásit)