Jaroslav Ledl

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LEDL Jaroslav

KSČ

XVII. vol. kraj - (Zlín) Gottwaldov

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zeměd.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

71, 20. III. 1953; 7.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 652

(zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků).

67, 30. X. 1952; 128.ISP (příhlásit)