Josef Krosnář

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KROSNÁŘ Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 9.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 196.

34, 27. II. 1946; 3.ISP (příhlásit)