Josef Krosnář

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KROSNÁŘ Josef

KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění

57, 12. VII. 1951; 129.

Jmenován ministrem výkupu 28. V. 1952.

64, 20. VI. 1952; 3.

Návrh pozměňovací:

k t. 255. 28, 24. III. 1949; 30.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organisaci správy v hlavním městě Praze (t. 255).

28, 24. III. 1949; 25.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 24. III. 1952; 64.ISP (příhlásit)