Josef Krosnář

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KROSNÁŘ Josef

I. A voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. zásob.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o mimořádné nouzové výpomoci pro nezaměstnané v zimním období 1936, t. 269.

26, 23. I. 1936; 4.

na vydání zákona o pracovní době zaměstnanců, t. 922.

100, 3. VI. 1937; 4.

na změnu a doplnění zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů stát. zaměstnanců (platový zákon), t. 1020.

108, 24. VI. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 1189. 128, 17. XII. 1937; 53.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 64.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (t. 265) a o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 78 Sb. z. a n. o stabilisačních bilancích (t. 264); vzpomíná též výročí úmrtí Lenina.

25, 21. I. 1936; 11.

o zákonu o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (t. 1189).

128, 17. XII. 1937; 33.

Interpelace:

o postupu okresního soudu v Českém Brodě a krajského soudu trestního v Praze,

t. 141/II. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/VIII. 32, 17. III. 1936; 5.

o zákazu protestu proti popravě válečného invalidy Clause,

t. 291/IV. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 470/X. 49, 4. VI. 1936; 4.

o hrubém zacházení s politickým vyšetřovancem Bedřichem Šťastným dozorcem vězňů Marečkem ve Slaném,

t. 305/IV. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 461/XXVII. 47, 26. V. 1936; 5.

o nezákonném a libovolném rozpouštění schůzí na slánském okrese,

t. 305/VII. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/IV. 50, 5. VI. 1936; 21.

o svévolném a nezákonném věznění německých emigrantů Lutze a spol.,

t. 341/I. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/V. 58, 26. VI. 1936; 5

o smrti Karla Majera, způsobené otravou masem,

t. 341/XV. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 578/V. 60, 7. X. 1936; 8.

o poměrech v nemocenské pojišťovně soukromých úředníků a zřízenců v Praze,

t. 352 /IX. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 547/VI. 58, 26. VI. 1936; 5.

o protizákonném ukládání pokut a poplatků nezaměstnaným dělníkům na nouzových pracích okresním finančním úřadem v Jičíně,

t. 603/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 772/III. 78, 11. II. 1937; 6.

o trestném zacházení čakovického faráře Nešvary se školní mládeží,

t. 655/IV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/I. 80, 18. II. 1937; 4.

ohledně poměrů, které vládnou v oddělení 51. zemského úřadu v Praze,

t. 1039/II. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/V. 130, 22. II. 1938; 5.

ve věci bezdůvodné konfiskace tiskopisu "Obžalovací spis proti nepřátelům lidu a republiky",

t. 1139/XI. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1223/III. 130, 22. II. 1938; 5.

ve věci závad způsobených prachem a kouřem z továrny na cement firmy Prastav v Radotíně,

t. 1220/III. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1370/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Volán k pořádku:

41, 30. IV. 1936; 17.ISP (příhlásit)