MUDr.Ing. Karel Kácl, DrSc.prof.

Narozen: v roce 1900
Zemřel: v roce 1986

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KÁCL Karel, MUDr. a Ing. Dr.

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 12.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult. a zdrav.

Vzdal se mandátu dne 13. V. 1946.

52, 15. V. 1946; 35.

Řeč v rozpravě:

za rozpravy o zákonu o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu, t. 104, podává zprávu o výsledcích studijního zájezdu zdravot. výboru. do východního Slovenska.

22, 16. I. 1946; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

42, 28. III. 1946; 10.

Interpelace:

ve věci přídělu pohonných látek a ve věci přidělování motorových vozů lékařům, veterinářům a jiným příslušníkům zdravotnických povolání,

t. 72. 17, 19. XII. 1945; 2,

odpov. t. 281. 40, 26. III. 1946: 4.

ve věci placení přímých daní za berní rok 1945/46,

t. 74. 18, 20. XII. 1945; 2.

ve věci odnacisování systému vedení "České sociální pomoci",

t. 99. 21, 15. I. 1946; 4,

odpov. t. 389. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci četných závad a vážných nedostatků v zařízení Zemské porodnice v Praze a obou porodnických klinik tamtéž,

t. 170. 31, 19. II. 1946; 3.

odpov. t. 461, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci propuštění lékařů, býv. vojenských stipendistů, ze závazku služby,

t. 229. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci zřízení veřejné nemocnice v Třeboni a veřejné nemocnice ve Vimperku,

t. 327. 45, 9. IV. 1946; 5.

Dotazy:

ve věci služebních a platových poměrů některých administrativních zaměstnanců vysokých škol (č. 14).

35, 28. II. 1946; 37.ISP (příhlásit)