MUDr.Ing. Karel Kácl, DrSc.prof.

Narozen: v roce 1900
Zemřel: v roce 1986

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KÁCL Karel, MUDr. a Ing. Dr.

ČS

87. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 12

(zákon o československých lázních a zřídlech).

8, 30. VIII. 1955; 44.

zdrav. výb. t. 23-P

(zákonné opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků).

P 10, 19. VII. 1956.

zdrav. výb. zpr. t. 222.

(zákon, kterým se mění a doplňuje zák. č. 60/1952 Sb. o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže.)

25, 17. IV. 1958; 83.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 22. III. 1955; 107.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách (t. 80).

13, 24. IX. 1956; 73.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 137.ISP (příhlásit)