MUDr.Ing. Karel Kácl, DrSc.prof.

Narozen: v roce 1900
Zemřel: v roce 1986

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KÁCL Karel, MUDr. a Ing. Dr.

ČS

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult. a soc. pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 100

(zákon o vojenské nemocenské péči).

14, 7. X. 1948; 16.

soc.-pol. výb. zpr. t. 224

(zákon o Státním zdravotnickém ústavu).

26, 23. II. 1949; 30.

soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 606

(zákon o jednotné preventivní a léčebné péči).

60, 19. XII. 1951; 114.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část kulturní, sociální a zdravotnická.

24, 2. II. 1949; 27.

o zákonu o Národní galerii v Praze (t. 279).

29, 11. V. 1949; 21.

o zákonu o vysokých školách (t. 453).

45, 18. V. 1950; 12.

o zákonu o zdravotnických povoláních (t. 542).

51, 21. XII. 1950; 8.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 298.

o zákonu o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) (t. 714).

75, 24. IV. 153; 40.



ISP (příhlásit)