JUDr. Oldřich John

Narozen: v roce 1907
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JOHN Oldřich, JUDr.

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. úst.-práv.

Návrhy pozměňovací:

k t. 359. 48, 12. IV. 1946; 12.

Návrhy doplňovací:

k t. 341. 47, 11. IV. 1946; 4.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 238

(zákon o úpravě některých právních poměrů vojenských gážistů z povolání).

37, 6. III. 1946; 21.

úst.-práv. výb. zpr. t. 342 (za onemocnělého Dr. Pešku)

(zákon o volbě do ústavodárného Národního shromáždění).

46, 10. IV. 1946; 6,

vyjádření k pozměňov. návrhu,

47, 11. IV. 1946; 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 419

(zákon o beztrestnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků).

51, 8. V. 1946; 9.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnosti ministerstva vnitra.

29, 13. II. 1946; 12.

Interpelace:

ve věci zaopatření pozůstalých po obětech nacismu,

t. 20. 13, 11. XII. 1945; 2,

odpov. t. 266. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)