JUDr. Oldřich John

Narozen: v roce 1907
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JOHN Oldřich, JUDr.

SD-KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zvolen předsedou Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 15.

34, 14. VII. 1949; 40.

48, 13. VII. 1950; 28.

57, 12. VII. 1951; 128.

67, 30. X. 1952; 144.

Vzdal se funkce předsedy Národního shromáždění.

77, 15. IX. 1953; 6.

Návrhy iniciativní:

o zákonu na ochranu míru, t. 560.

50, 20. XII. 1950; 6.

Proslov:

po zvolení předsedou Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 15.

k volbě presidenta republiky

5, 14. VI. 1948; 2.

k nově zvolenému presidentu Klementu Gottwaldovi před a po vykonání slibu. 4,5.

při ukončení předprázdninové schůze NS.

11, 21. VII. 1948; 46.

k 30. výročí republiky Československé.

17, 27. X. 1948; 23.

k 69. narozeninám generalissima Josefa Vissarionoviče Stalina.

20, 21. XII. 1948; 5.

k závěru prací Národního shromáždění v r. 1948.

21, 22. XII. 1948; 65.

k výročí února 1948.

25, 22. II. 1949; 4.

k výročí volby presidenta republiky Klementa Gottwalda 14. VI. 1948.

30, 15. VI. 1949; 2.

o vnitřních poměrech ČSR, o situaci zahraniční a o přehledu prací NS od jeho zvolení.

34, 14. VII. 1949; 41.

k 70. narozeninám generalissima J. V. Stalina.

39, 20. XII. 1949; 2.

k 60. narozeninám náměstka předsedy Rady ministrů SSSR V. M. Molotova.

42, 9. III. 1950; 2.

při ukončení předprázdninové schůze NS.

48, 13. VII. 1950; 28.

k 71. narozeninám generalissima J. V. Stalina.

51, 21. XII. 1950; 3.

při ukončení předprázdninové schůze NS.

57, 12. VII. 1952; 129.

k 72. narozeninám generalissima J. V. Stalina.

k zahájení projednávání návrhu užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži (t. 625).

64, 20. VI. 1952; 5.

(čte dopis parlamentům). 66.

k 35. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

65, 29. X. 1952; 2.

po opětném zvolení předsedou Národního shromáždění.

67, 30. X. 1952; 145.

k nově zvolenému presidentu republiky Antonínu Zápotockému před a po vykonání slibu na ústavu.

72, 21. III. 1953; 8.

Posmrtná vzpomínka:

druhému presidentu republiky Československé dr Edvardu Benešovi.

12, 8. IX. 1948; 2.

předsedovi Rady ministrů Lidové republiky i Bulharské Jiřímu Dimitrovovi.

33, 13. VII. 1949; 3.

posl. Matyldě Synkové.

35, 14. X. 1949; 4.

místopředsedovi NS Ferdinandu Richtrovi.

49, 25. X. 1950; 3.

ministrovi pro sjednocení zákonů Vavro Šrobarovi.

50, 20. XII. 1950; 4.

ministrovi dopravy Aloisu Petrovi.

60, 19. XII. 1951; 4.

presidentu Československé republiky Klementu Gottwaldovi a předsedovi Rady ministrů SSSR generalissimu J. V. Stalinovi.

70, 20. III. 2953; 3.

Sděluje:

resignaci presidenta republiky dr Edvarda Beneše na úřad presidentský ze 7. června 1948.

2, 10. VI. 1948; 3.

odpověď presidenta republiky Klementa Gottwalda na blahopřání k 52. narozeninám.

18, 1. XII. 1948; 4.

odpověď presidenta republiky Klementa Gottwalda na novoroční blahopřání NS.

22, 5. I. 1949; 3.ISP (příhlásit)