JUDr. Oldřich John

Narozen: v roce 1907
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JOHN Oldřich, JUDr.

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. rozp., stál., úst. a zahr.

Zvolen místopředsedou ústavodárného Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

98, 18. III. 1948; 5.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o ústavním výbor u ústavodárného Národního shromáždění, t. 140.

15, 16. X. 1946; 12.

na vydání zákona, jímž se vymezuje pojem čs. osvobozeného politického vězně, t. 120.

16, 17. X. 1946; 10.

na vydání zákona, kterým se vyvlastňuje budova čp. 52 a obytný dům čp. 57 v Praze XII., zapsané ve vložce č. 2423 poz. knihy, katastr. území Královské Vinohrady, t. 955.

90, 21. I. 1948; 27.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1109. 101, 25. III. 1948; 15.

k t. 1164. 105, 16. IV. 1948; 5.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. ústní

(zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví, vl. n. t. 6).

4, 8. VII. 1946; 2.

rozp. výb. zpr. t. 155

(zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků. vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946).

19, 6. XI. 1946; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 17.

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 10. III. 1948 o akčním programu vlády.

95, 11. III. 1948; 6.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

114, 9. V. 1948; 3.

Naléhavá interpelace:

ve věci Městského divadla v Olomouci,

t. 950. 90, 21. I. 1948; 27.

odpov. t. 1000. 92, 3. II. 1948; 19.ISP (příhlásit)