JUDr.prof. Václav Chytil

Narozen: v roce 1907
Zemřel: v roce 1980

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHYTIL Václav, JUDr.

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat., prům. a rozp.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 30

(zákon o zvýšení státních starobních podpor).

14, 12. XII. 1945; 13.

rozp. výb. zpr. t. 168

(zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů).

31, 19. II. 1946; 15.

rozp. výb. zpr. t. 432

(zákon o daňové a důchodkové [poplatkové] amnestii).

52, 15. V. 1946; 8.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Zd. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

6, 13. XI. 1945; 3.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

40, 26. III. 1946; 16.

Interpelace:

ve věci urychlení trestního řízení před lidovými soudy,

t. 64. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 208. 35, 28. II. 1946; 37.ISP (příhlásit)