JUDr.prof. Václav Chytil

Narozen: v roce 1907
Zemřel: v roce 1980

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHYTIL Václav, JUDr.

L

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 5. VIII. 1948.

13, 6. X. 1948; 3.

Jeho nástupce Jarolím Leichman.ISP (příhlásit)