JUDr.prof. Václav Chytil

Narozen: v roce 1907
Zemřel: v roce 1980

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHYTIL Václav, JUDr.

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. rozp., stál., úsp. kom. (náhr.), úst.-práv. a úst.

Zvolen místopředsedou ústavodárného Národního shromáždění a vykonal slib místopředsednický.

98, 18. III. 1948; 5.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o dalších opatřeních v oblasti filmu, t. 815.

75, 11. X. 1947; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1045. 96, 11. III. 1948; 10.

k t. 1027. 24.

k t. 1047. 31.

k t. 1061. 99, 20. III. 1948; 24.

k t. 1094. 45.

k t. 1109. 101, 25. III. 1948; 15.

k t. 1151. 104, 15. IV. 1948; 18.

Návrhy doplňovací:

k t. 795. 69, 12. IX. 1947; 7.

k t. 1027. 96, 11. III. 1948; 24.

k t. 1047. 31.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 191 a ústní

(zákon, kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách).

18, 25. X. 1946; 5.

rozp. výb. zpr. t. 358

(zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění).

34, 30. I. 1947; 8.

rozp., živn.-obch., práv., zeměd., prům., zásob.

výb. zpr. t. 496

(zákon, kterým se zabezpečuje snížení cen někt. zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků).

45, 1. IV. 1947; 19.

práv. výb. zpr. t. 577

(zákon, kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska).

53, 14. V. 1947; 15.

rozp. výb. zpr. t. 833

(zákon, jímž se mění někt. ustanovení zákona ze dne 15. X. 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky).

76, 15. X. 1947; 5.

rozp. výb. zpr. t. 1026

(zákon o platidlech československé měny).

96, 11. III. 1948; 11.

rozp. výb. zpr. t. 1027

(zákon o Národní bance Československé).

96, 11. III. 1948; 11.

rozp. výb. zpr. t. 1189

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o směnečném poplatku).

108, 28. IV. 1918; 38.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 3.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

25, 11. XII. 1946; 16.

Interpelace:

ve věci osvědčení o národní spolehlivosti,

t. 245. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 448. 41, 19. III. 1947; 52.ISP (příhlásit)