Jaroslav Hladký

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HLADKÝ Jaroslav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. kult., rozp. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé, t. 237.

36, 5. III. 1946; 3.

na vydání zákona o zavedení osidlovacího příspěvku, t. 383.

49, 7. V. 1946; 14.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 30. X. 1945 o programu vlády.

3, 30. X. 1945; 21.

o zákonu, kterým se zřizují pedagogické fakulty (t. 269).

45, 9. IV. 1946; 11.

o zákonu o stavební obnově (t. 363) a o návrhu na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi (t. 366).

48, 12. IV. 1946; 42.

Interpelace:

ve věci výplaty hornických mezd,

t. 48. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 180. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci provádění zemědělského osidlování,

t. 114. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 296. 44, 29. III. 1946; 71.

o vydání osnov pro politickou výchovu na školách,

t. 153. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 436. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci zřízení Tyršova státního tělovýchovného ústavu,

t. 165. 30, 14. II. 1946; 4.

ve věci přidělování konfiskovaného majetku podle dekretu č. 108/45,

t. 423. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)