Jaroslav Hladký

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HLADKÝ Jaroslav

VI. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. kult., rozp., ústav. práv., zdrav. a zahr.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1933; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okresích Slaný, Kralupy, Velvary, Roudnice, Libochovice a Lovosice, t. 9.

4, 24. VI. 1935; 4.

na vydání zákona o rekultivaci půdy v oblastech hnědouhelných, t. 118.

12, 8. XI. 1935; 31.

na zřízení vyšetřujícího výboru pro kraje silně postižené nezaměstnaností, t. 120.

13, 14. XI. 1935; 4.

na vydání zákona, kterým se vládě dává právo slučovati obce, t. 877.

94, 22. IV. 1937; 4.

na doplnění a změnu zákona ze dne 13. VII. 1922, č. 226 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských, t. 944.

102, 8. VI. 1937; 5.

na snížení největšího počtu žactva ve třídách obecných a občanských škol, t. 950.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8.-14. VI. 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okr. Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina, t. 989.

106, 17. VI. 1937; 3.

na změnu zákona o pomocných školách, t. 1376.

150, 2. VIII. 1938; 7.

na zvláštní pečovná opatření pro uprchlíky opatřením půdy a postavení vhodných bytů, t. 1454. (netištěno).

Návrh resoluční:

k t. 435. 47, 26. V. 1936; 29.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 247 [usnesením posl. sněm. (t. 1332 a 2975-III), kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě]

24, 20. XII. 1935; 42, doslov 46.

kult. výb. zpr. t. 1029 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 13. VII. 1922, č. 226 Sb. z. a n. o školách obecných a měšťanských)

110, 26. VI. 1937; 4, doslov 10, vyjádření o resoluci 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze. 14. XI. 1935.

22, 12. XII. 1935; 24.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 70.

o návrhu posl. dr Kozáka, Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staška a Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (t. 417).

43, 8. V. 1936; 5.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

82, 25. II. 1937; 35.

Interpelace:

o postupu okresního úřadu v Duchcově,

t. 185/XII. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 378/V. 36, 21. IV. 1936; 5.

ve věci volby zástupce okr. výboru v Okresní záložně ve Velvarech,

t. 330/XVIII. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 447/XII. 47, 26. V. 1936; 5.

o odborných zkouškách ředitelských, zavedených vlád. nař. č. 168/1934 Sb. z. a n.,

t. 341/XIV. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/XIII. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve věci platebních rozkazů, kterými se vyměřuje poplatek nezaměstnaným dělníkům z nekolkovaných kvitancí na stravovací poukázky,

t. 655/VIII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 791/XII. 82, 25. II. 1937; 3.

o zabavení časopisu "Severočeský dělník" v Teplicích-Šanově č. 38, ročník 39. ze dne 18. září 1936.

t. 664/XIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 828/XII. 88, 31. III. 1937; 4.

ve věci stát. českého národního školství,

t. 1250/III. 136, 8. III. 1938; 3.ISP (příhlásit)