Antonín Fiala

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FIALA Antonín

ČS

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (I. náhr.), hosp., rozp. a zásob.

Zvolen místopředsedou NS

51, 21. XII. 1950; 33.

57, 12. VII. 1951; 128.

67, 30. X. 1952; 144.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 524

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Čs. poště, národním podniku).

49, 25. X. 1950; 36.

hosp. a úst.-práv. výb. zpr. t. 581

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví).

56, 11. VII. 1951; 54.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňují další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách (t. 84).

11, 21. VII. 1948; 35.

o zákonu o státní mzdové politice (t. 121).

15, 25. X. 1948; 16.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566).

55, 22. III. 1951; 242.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 163.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 49.

o ústav. zákonu o volbách do NS a o volbách do SNR (t. 766) a o zákonu o volbách do NS (t. 767).

84, 26. V. 1954; 27.ISP (příhlásit)