Antonín Fiala

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FIALA Antonín

ČS

260. (Bílovec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zahr. od 10. 2. 1956.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34. 10, 9. I. 1956; 12. 18, 18. IV. 1957; 217. 25, 16. IV. 1958; 7. 36, 18. I. 1960; 183.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 14. VII. 1949 č. 195 Sb. o jednacím řádu Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým, t. 1.

3, 14. XII. 1954; 116.

na vydání zákona, kterým se zrušuje dekret ze dne 23. X. 1945 č. 106 Sb., o platech členů PNS a zákon ze dne 25. X. 1948 č. 246 Sb., o náhradě poslancům NS a nahrazuje zákonem novým, t. 2.

3, 14. XII. 1954; 124.

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Zpravodajem:

zahr. výb.

(návrh na prohlášení Národního shromáždění republiky Československé k Manifestu Míru).

23, 19. XII. 1957; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 75.

o projevu předsedy NS Fierlingera o mezinárodní situaci a o návrhu rezoluce předsednictva NS (spolupráce parlamentů).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků (t. 23-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných ke službě v branné moci (t. 24-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o výkladu předsedy vlády V. Širokého o mezinárodní situaci.

14, 1. XII. 1956; 157.

ke zprávě o usnesení Nejvyššího sovětu SSSR k atomovému vyzbrojování západního Německa.

P 14, 29. V. 1958.

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (t. 288).

30, 20. II. 1959; 125.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. 9. 1959.

o provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům všech zemí světa o všeobecném a úplném odzbrojení (t. 357).

34, 18. XI. 1959; 36.ISP (příhlásit)