Antonín Fiala

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

FIALA Antonín

ČSS

204 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru mandátového

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a zahraničního/ k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, podepsaná ve Varšavě dne 1. 3. 1967 /t. 118/

14, 6. 4. 1967; 122.

/výboru ústavně právního a zahraničního/ k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Dohoda o pomoci a návratu kosmonautů a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru, podepsaná v Londýně, v Moskvě a Washingtonu dne 22. dubna 1968 /t. 190/

29, 20. 12. 1968; 268.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce a společná zpráva výborů NS /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 115.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 12.ISP (příhlásit)