Antonín Fiala

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

FIALA Antonín

ČS

200 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

výb. zahr. (ústní zpráva) (Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím, podepsaná v Praze dne 27. listopadu 1960).

6, 18. 1. 1961; 92.

k doplňovací volbě členů výborů Národního shromáždění a předsedy komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody (tisk bez č.).

8, 27. 6. 1961; 141.

výb. zahr. (ústní zpráva) (Instrument k doplnění Ústavy Mezinárodní organizace práce, přijatý na 46. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce dne 22. června 1962 v Ženevě (t. 121).

19, 12. 4. 1963; 52.

výb. zahraničního (úst. zpr.) vl. n., kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k projevu souhlasu Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lid. republikou podepsaná v Sofii dne 8. března 1963. (T. 132).

20, 9. 7. 1963; 97.

k návrhu zahraničního výboru na prohlášení Národního shromáždění k 25. výročí Mnichova.

21, 25. 9. 1963; 25.

Řeč v rozpravě:

k výkladu ministra zahraničních věcí k zahraničně politickým otázkám.

18, 6. 3. 1963; 52.

k vl. n. Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963. (T. 160).

22, 4. 12. 1963; 26.ISP (příhlásit)