Neautorizováno !


(17.30 hodin)
(pokračuje Marian Jurečka)

Když jsme připravovali tento návrh, soubor celé řady zákonů, kdy tím nosným cílem bylo hledat efektivní smysluplné úspory na straně státu, tak jsem byl jedním z těch, který přišel i s tou iniciativou, abychom se právě zabývali otázkou v. v. i., které zřizují jednotlivá ministerstva. Nebyl to návrh, který by byl doplňován pozměňovacím návrhem, byl to návrh, který byl od začátku součástí toho balíčku.

Obecně se kloním k tomu, ať už v agendě svého resortu, nebo o tom mluvím třeba se svými kolegy z KDU, kteří spravují resorty Ministerstva zemědělství či Ministerstva životního prostředí, abychom se podívali na to, jak ty v. v. i. fungují - protože u některých z nich máme třeba velmi blízké činnosti, nebo třeba některé z nich fungují dokonce i v rámci společných prostor, společných areálů a podobně - a hledali cestu, jak i s využitím tohoto zákona udělat kroky, které povedou ke snížení nákladů státu a ke zvýšení výkonu těch institucí.

Pokud mám mluvit za Ministerstvo práce a sociálních věcí - za které teď budu odpovídat - tak ano, velmi vážně uvažuji o tom, že bychom tyto dvě vědeckovýzkumné instituce, ať už je to VÚBP nebo VÚPS - Výzkumný ústav bezpečnosti práce či Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - tak abychom zvážili ty kroky, které by vedly k tomu, že by tady mohla být jedna silná resortní vědeckovýzkumná instituce, která by dokázala mít třeba nižší náklady u některých činností, ať už jde o ten management jako takový a takové ty základní činnosti, které jsou v zásadě dané jako fixní náklady v takovýchto institucích, typu otázka správy mezd, právní a tak dále. Což netvrdím, že jsou nějaké horentní úspory, ale jsou a mohou znamenat nějakou úsporu peněz daňového poplatníka, ale zároveň místo dvou, řekněme, spíše malých v. v. i. mít tady jedno silné v. v. i. jak pro potřeby rezortu, tak pro potřeby odborných institucí, firemních institucí a firemní klientely s ambicí, abychom byli schopni rozšířit rozsah činností.

Protože co mně na mém rezortu opravdu dlouhodobě chybí, je větší potenciál a větší kapacita, ať už v rámci vědy a výzkumu nebo i plnění ad hoc operativních úkolů. Když to srovnám třeba s Ministerstvem zemědělství, tak tam v. v. i. mají dneska v součtu zhruba přes nějakých tisíc lidí a na MPSV nemáme ani dvě stovky lidí, a to děláme agendu, která má obrovské dopady na kvalitu života obyvatel České republiky, obrovské rozpočtové dopady.

Chtěl bych tedy opravdu budovat vědeckovýzkumnou entitu, která bude mít podobnou kapacitu, podobné renomé, jako to mají podobné výzkumáky u mých adekvátních ministerstev v zahraničí, kde je tam výkon toho výzkumu i té operativy větší nejenom pro potřeby státu, ale výrazně větší pro potřeby právě vysokých škol, jiných veřejných institucí, včetně privátního sektoru, který si potom u takovýchto výzkumáků objednává celou škálu činností, za které je připraven také platit na komerční bázi. Tolik asi k vašemu dotazu a k tomu záměru a využití těch nástrojů, které nám přinesla tato novelizace. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně má zájem reagovat nebo vznést doplňující dotaz. Prosím, vaše minuta.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Děkuji. Ano, vy jste, pane ministře, zmiňoval, že součástí konsolidačního balíčku byl tento zákon od prvopočátku. Ano, v prvním čtení bylo konstatováno, že se bude měnit fond FKSP, nikoliv to, že se bude měnit organizační struktura těchto institucí. Nicméně kdysi, když jsem tady už jednou fungovala ve Sněmovně, tak vím, že pod jedním z těch výzkumáků, který teď vlastně řídíte, je laboratoř. Jestli se nepletu - teď mě můžete opravit - tak podle mého má vyloženě evropskou akreditaci a doufám, že tu laboratoř nehodláte privatizovat.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pan ministr chce reagovat. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Samozřejmě, jasně tady chci deklarovat, že pokud jde o rozsah činností obou těch institucí, které spadají dnes pod MPSV, tak rozhodně nemám ambici redukovat jakoukoliv složku té činnosti. Naopak jsem v situaci, kdy bych dneska i potřeboval daleko větší servis. Pokud jde o tu možnost certifikovat, která byla klíčová třeba i v době covidu, tak ta si myslím, že je opravdu unikátní. Rozhodně nepočítáme s tím, že bychom tuto činnost měli nějak omezovat. Ona je navíc, řekněme, i z hlediska finančního docela zajímavá, takže tady rozhodně žádné tupé škrty nelze očekávat.

Znovu jenom poukazuji na to, že prostě chci, abychom tady měli pro potřeby tak klíčového rezortu, jako MPSV je, pro jeho rozhodování v rámci mnoha agend, opravdu relevantní, kvalitní podklady, které, upřímně říkám, dneska v některých situacích tady chybí, nebo nejsou v tak rychlém čase k dodání, abychom mohli třeba v některých případech operativně rozhodovat opravdu na základě nejrelevantnějších, nejkvalitnějších, dat. To není problém jenom tohoto volebního období, to je opravdu problém dlouhodobý.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Děkuji panu ministrovi. Nyní bychom měli přistoupit k interpelaci paní poslankyně Babišové, která není přítomna, takže její interpelace propadá. Následuje pan poslanec Mašek, který opět není přítomen, takže jeho interpelace propadá. Pan poslanec Kettner přítomen je a bude interpelovat paní ministryni Černochovou, která přítomna není, ve věci Leopardy bez zázemí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Kettner: Děkuji za slovo, nepřítomná paní ministryně. Mám dotaz. Už delší dobu mám pocit , že náš stát nemá připravené koncepce prakticky na nic, že to jsou takové výstřely do tmy, viz F-35 bez zázemí. Zaujal mě článek v novinách, který mluví o tom, že ženijní vojsko je v katastrofálním stavu a jak jsem zjistil, tak tanky Leopard, které mají mnohem větší váhu, než tanky doposud používané... Doposud jsem si myslel, že tyto tanky mají problémy pouze s klasickými pevnými mosty, teď jsem zjistil, že bohužel ani u ženijního vojska, ani naše pontonové mosty nejsou na tyto tanky vůbec připraveny a vůbec stavěny.

Tak bych se chtěl zeptat, když se připravují takto velké nákupy, které jsou na hodně dlouhé období přesahující rámec jednoho volebního období, jestli vůbec na ministerstvu existují nějaké odborné ucelené koncepce, které každý takový nákup promyslí do posledního detailu právě i na základě zázemí, nebo skutečně to jsou jenom velmi výnosné obchody, které jdou do zahraničí. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Paní ministryně odpoví podle jednacího řádu do 30 dnů písemně. Nyní by měla následovat interpelace pana poslance Růžičky, který není přítomen, takže jeho interpelace propadá. Následuje paní poslankyně Dražilová, která taktéž není přítomna, takže její interpelace propadá. Dále je zde vylosován pan poslanec Igor Hendrych, taktéž nepřítomen, jeho interpelace propadá. Paní poslankyně Štefanová Iveta je nepřítomna, její interpelace taktéž propadá. Následuje opět pan poslanec Hendrych, který, jak jsme konstatovali, není přítomen, takže jeho interpelace propadá. Pan poslanec Koten není přítomen, jeho interpelace taktéž propadá. Už se chystá paní poslankyně Ožanová, která přítomna je a bude ve věci Kamarádi na Ministerstvu životního prostředí interpelovat pana ministra Hladíka, který je omluven. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP