Neautorizováno !


(15.50 hodin)
(pokračuje Vít Rakušan)

Naopak právě to, že za naší vlády došlo k reformě, kdy vzniklo celostátní pracoviště zabývající se kyberkriminalitou a terorismem, tak si myslím, že ten akcent tomu dáváme a i uspořádání jednotlivých krajských ředitelství, okresních pracovišť Policie České republiky, vždycky obsahuje lidi, kteří se v současné době oborově specializují právě na kyberkriminalitu. Takže tady nejsme v žádné neshodě. Ten trend vnímáme, ten trend je celoevropský, dokonce celosvětový, výrazně posílen covidovou pandemií, a já to určitě vnímám jako jednu z priorit Policie České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji pěkně. Nyní s doplňující otázkou či komentářem pan poslanec Nacher, prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: No, myslím, že nejsme ve sporu. Mně šlo spíš o to, že je to problematika, na kterou je potřeba nasvítit, kterou je potřeba vnímat jako nějakou prioritu. Jak od těch policistů, tak od těch odborníků, jasně zaznělo, že prvním a nejdůležitějším krokem je osvěta. To znamená, že všechny ty nové možnosti, metody, deepfake útoky, všechny ty strategie, které máme oba dva v těch materiálech, americký voják, různé ty finty a tak dále, takže když budeme tu osvětu šířit a budeme to mít jako prioritu, tak tím minimalizujeme - neříkám, že to úplně zmizí - ale minimalizujeme ty spotřebitele, kteří přijdou o svoje peníze při útoku na jejich účty.

Takže mně jde spíš o to, jakoby vyvolat vás a trochu vyprovokovat k tomu, aby ten boj s kyberšmejdy a kyberzločinci se stal prioritou. Neříkám, že policie se tomu nevěnuje, naopak, ale jestli můžu poprosit, tak aby to byla politická priorita. (Předsedající: Čas.)

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji. Nyní pan první vicepremiér a ministr vnitra, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Pane poslanče, prostřednictvím paní místopředsedkyně, jsem rád, že tady i před svědky předvádíme, že ne vždycky musí být opozice a koalice ve sporu. Absolutně tady nejsme, máme stejná východiska, stejné cíle. Je to opravdu velké nebezpečí a já to jako politickou prioritu určitě vnímám. Politická priorita buď může být deklarovaná, to znamená, že ji tady budeme křičet do mikrofonu v Poslanecké sněmovně, nebo politická priorita může být aplikovaná. V případě toho, když mluvím o politické prioritě, je to aplikované, proto vzniklo národní pracoviště zabývající se kyberkriminalitou. Aplikovaná je i proto, že tomu odpovídají struktury regionálních pracovišť Policie České republiky. Souhlasím s vámi, osvěta, ať už vzdělávací materiály, rámcové vzdělávací programy v rámci Ministerstva školství nebo našeho oddělení prevence, které dodává materiály i ostatním oborům, je důležitá. Stejně jako finanční gramotnost, tak i gramotnost v oblasti kyberbezpečnosti považuji u mladých lidí za absolutní prioritu. Nejenom u mladých samozřejmě, týká se to i starší generace. Tam už je to jenom trošku složitější, nicméně máme například univerzity třetího věku a podobně. I pro ně vytváříme výukové materiály, jak ochránit naše seniory.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji pěkně. Tím skončila tato interpelace a přistoupíme k interpelaci následující, kterou přednese pan poslanec Igor Hendrych a opět míří na pana ministra vnitra, prosím.

 

Poslanec Igor Hendrych: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, není úplně obvyklé, že se tady něco oceňuje ze strany opozice směrem k vládní koalici, nicméně já tady jisté ocenění chci přednést, ale zároveň mám k tomu pár poměrně důležitých otázek. To ocenění je v tom smyslu, že Ministerstvo vnitra v rámci připomínkového řízení k novelizaci zákona o důchodovém pojištění navrhlo rozšířit o nový novelizační bod - ve stručnosti - Zvláštní ustanovení o důchodovém věku strážníků obecních policií.

Velice to kvituji, já jsem o tom tady hovořil několikrát na plénu, protože si myslím, že tato profesní skupina je trošku znevýhodněna a odsouvána na okraj a tak dál. Jsem velice rád, že poměrně podrobně Ministerstvo vnitra - teď právě nevím, jestli Ministerstvo vnitra jako celek, respektive jeho úředníci, anebo jestli za tím stojíte i vy jako ministr - navrhuje, aby v podstatě strážníci městské policie byli dáni na roveň podnikových hasičů a zdravotnických záchranářů, což jsme už tady vyřešili. Nicméně vypořádání je takové, že je neakceptováno s velice stručným zdůvodněním, že snižování důchodového věku pro tuto skupinu nebylo součástí politického zadání dohodnutého K15. To znamená, že bylo vypořádáno negativně, nicméně Ministerstvo vnitra nadále na připomínce trvá a de facto k ní dává rozpor.

Já se domnívám, že by skutečně ještě stálo za to, to přehodnotit. Kdo jiný, než první vicepremiér vlády a ministr vnitra by na to měl mít politickou sílu, aby v podstatě tento rozpor mezi ministerstvem a navrhovatelem tohoto zákona nepřetrvával? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji velmi i za dodržení času. Nyní na tuto interpelaci odpoví pan ministr vnitra Vít Rakušan, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Děkuji za dotaz, vážený pane poslanče, prostřednictvím paní místopředsedkyně. Tady ta odpověď bude o poznání stručnější. Vy jste ten popis stavu řekl celkem přesně. Já jsem deset let, devět a kousek, strávil jako starosta okresního města. Vím, jak potřebná je práce městské policie. Sám vím, jak je těžké motivovat v současné době městské policisty k tomu, aby přišli do té služby, nováčky. Městské policie po celé zemi stárnou a to výrazně. Nemáme výsluhové náležitosti jako u státní policie. Omezené možnosti městského rozpočtu nedávají možnost ani příliš jiným dalším bonusům, byť je lokálně vymýšlíme.

Nicméně tady určitě nebudu teď žádným způsobem mluvit za vládu jako celek. Chápu váš apel. My jako Ministerstvo vnitra jsme k tomu nějaký názor zaujali. Mezirezortní připomínkové řízení běží a určitě o tom bude ještě diskuze v rámci vládní koalice, kde konzistentně budu zastávat to stanovisko, které tady je. Sám víte, že politika je těžká disciplína, uvidíme, jak to dopadne. Ale já sám i za Ministerstvo vnitra i za odborný názor našich lidí si za tím stojím, mám pro to mnohé důvody. Viděl jsem tam třeba Senátem přidané podnikové hasiče a podobně, tak si myslím, že v té chvíli i městští policisté, městští strážníci, by na toto měli mít nárok.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji pěkně. Vnímám zájem o doplňující dotaz pana poslance, prosím.

 

Poslanec Igor Hendrych: Děkuji, velice stručně. Pane ministře, děkuji vám za to vyjádření. Já jsem svého času z pozice náměstka primátora městskou policii řídil, konkrétně v Opavě, a mám s tím bohaté zkušenosti. V podstatě ty argumenty, které jste tady uvedl, sdílím. Budu rád, budu to sledovat, pokud se budete za městské strážníky bít. Lze předpokládat, že by třeba i formou eventuálně nějakých pozměňovacích návrhů v případě, že byste se dohodli ještě v koalici, byla možnost implementace tady tohoto ustanovení? To je moje stručná otázka ještě na závěr. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan: Tak my preferujeme dlouhodobě - v drtivé většině případů se nám to povedlo jako každé funkční koalici a ta naše funkční je - nějakou koaliční shodu. Moje odpověď je ta, že se teď budu snažit o tu koaliční shodu, budu se jí snažit dosáhnout. Takže ty metody oba dva známe, jak je toho možné dosáhnout v Poslanecké sněmovně. Znovu říkám, nevím, jestli to bude úplně jednoduché. Tady prezentuji názor svého resortu i svůj osobní.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji pěkně. Tím skončila tato interpelace. Než dám slovo panu poslanci Strýčkovi, který je v pořadí další vylosovaný, tak upozorním, že pan poslanec Jiří Mašek se omlouval. Omlouval se mi tady zde osobně, že z pracovních důvodů musí odjet, takže bych požádala, zda je možné ho i vymazat, aby pan poslanec Zlínský věděl, že je poté další na řadě. Nyní, pane poslanče Strýčku, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Děkuji za slovo. Vidím, že pan ministr vnitra je dneska frekventovaná osoba se svými dotazy. Mám jeden takový dotaz na pana ministra, a ten se týká záležitosti, která už tady byla několikrát otevřena na plénu Poslanecké sněmovny, a to je zřízení vyšetřovací komise týkající se střelby na Filozofické fakultě, po které voláme nejenom my jako opoziční poslanci, ale po které volá i veřejnost. S tím, že vaše vyjádření, pane ministře, bylo, že v současné době zřízení vyšetřovací komise týkající se střelby nemá smysl. Nemá smysl údajně proto, že ještě není ukončeno vyšetřování GIBSem a nejsou známy oficiální závěry Úřadu vnitřní kontroly. Jinými slovy se musí počkat s možným zřízením až po ukončení vyšetřování.

Paní předsedkyně Poslanecké sněmovny se dokonce nechala slyšet, že zřízení vyšetřovací komise nedává smysl, abychom útok nepolitizovali. Jenom podotýkám, přesně ta Markéta Pekarová Adamová, která se chodila fotit před DEZA s hesly - Bečvu vyšetříme a zřízení vyšetřovací komise prosadíme - což tedy já osobně považuji za absolutní politizaci tehdejší kauzy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP