Stenografický zápis 34. schůze, 27. září 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jaroslav Faltýnek


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 483/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Pavel Pustějovský
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jan Schiller
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Dana Balcarová
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jan Schiller
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Vojtěch Munzar


220. Vládní návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) /sněmovní tisk 220/ - třetí čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ondřej Benešík
Místopředseda PSP Petr Fiala


221. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 337/ - třetí čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Helena Langšádlová
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Ondřej Benešík
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jiří Kohoutek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jan Farský
Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Jan Farský
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 12.26 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.41 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Výborný


229. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


20. Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování) /sněmovní tisk 391/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Adam Kalous
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Milan Pour
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze skončila ve 13.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP