(10.00 hodin)
(pokračuje Munzar)

Pro mě ten systém je otázka i konkurenceschopnosti České republiky, našeho průmyslu. Směrnice o emisním obchodování umožňuje takzvané kompenzace zvýšených nákladů pro energeticky náročný průmysl. A okolní státy, včetně velmi ekologického Německa, to maximálně využívají. Navržený zákon tuto možnost také připouští. A já jen doufám, že vláda bude myslet i na konkurenceschopnost více než na potřeby bezedného státního rozpočtu a některé prostředky, které se z něho neefektivně vynakládají.

A nyní k mému návrhu. Jak jsem avizoval, on je skutečně drobný, technický, ale myslím si, že je docela důležitý. Na mě se obrátili zástupci energetického průmyslu, a přiznávám to, kteří mě upozornili na jednu drobnost v tomto zákoně, protože v tomto zákoně se obecně mluví v některých bodech o provozovateli takzvaného zařízení. Nicméně provozovatel zařízení může být i ten, který není zapojen do emisního obchodování, a to jsou ta malá zařízení a při velmi extenzivním výkladu takto navrženého zákona by mohly do některých povinností, které mají být pouze na ta zařízení, která jsou účastníky obchodování s emisními povolenkami, tak by se to na ně mohlo vztahovat. Proto můj návrh pouze mění označení z "provozovatele zařízení" na "účastníka systému obchodování". Z mého pohledu to věcně nic nemění. Je to jenom pouze upřesnění. Takže to bude můj návrh, který načtu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní a pánové. Budeme pokračovat. To bylo vystoupení pana poslance Vojtěcha Munzara. Ještě než dám slovo k faktickým poznámkám paní kolegyni Balcarové a Pražákovi, konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Jiřího Bláhy od 10 hodin do 14 hodin a ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Venhoda.

Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, ráda bych reagovala na pozměňovací návrh, který nám tady představila paní kolegyně Vildumetzová. Velmi se obávám toho, že by takový velký objem peněz ze systému emisních povolenek šel přímo do krajů. Všichni máme zkušenosti, když velké peníze rozděluje kraj, jak to může dopadnout. A v tomto případě, jak navrhuje paní kolegyně Vildumetzová, by vlastně o těch projektech rozhodoval pouze kraj a pak by to schvalovalo Ministerstvo financí. To znamená, žádný nezávislý orgán, který by dokázal posoudit vlastně efektivitu těch projektů. Myslím si, že je plno podniků a firem, které mohou přijít s projekty, které pokládá za velmi dobré a kvalitní, ale to posouzení je velmi důležité, aby posuzovali odborníci z ministerstva, hlavně z Ministerstva průmyslu a obchodu, protože ty peníze by měly být primárně využity na transformaci energetiky, na ekonomiku, na rekultivaci území po těžbě, na vytváření nových pracovních příležitostí právě v postižených regionech. To je samozřejmé, že tam by ty peníze měly jít primárně. A také proto i v uhelné komisi je pracovní skupina, která se bude speciálně věnovat těžbou a uhelnou energetikou postiženým regionům. Takže ten směr je určitě dobrý, že by to mělo jít primárně tam, kde je to nejvíc zatíženo, ale na druhou stranu rozhodování by mělo být transparentní a mělo by být na základě opravdu potřeby. A pro Piráty je toto velmi důležité, aby peníze, které už jednou do naší ekonomiky přitečou, byly použity transparentně a efektivně.

A chtěla jsem tady zmínit, že ještě máme dva další fondy, o kterých se tady moc nemluví, a to je Modernizační fond, který právě půjde primárně na transformaci ekonomiky. Tam jsou ty peníze, které mají jít do regionů. A další je Inovační fond, o kterém bude rozhodovat Komise a na který si Česká republika může sáhnout, pakliže představí kvalitní projekty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová s faktickou poznámkou. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Kolegyně, kolegové, musím reagovat na svoji předřečnici paní Balcarovou z České pirátské strany. Mě velmi udivuje, co tady teď přednesla i v souvislosti s tím, že v jejím plénu sedí Petr Třešňák z Karlovarského kraje. A musím říct, že pokud tady někdo zpochybňuje seznam projektů, které předloží jednotlivé kraje, pokud tady někdo zpochybňuje, že takové projekty nebudou transparentní, já jsem tady jasně řekla, že náš kraj má v tuto chvíli zřízenou uhelnou platformu a připravuje jasnou koncepci, kterou pak bude v plné míře naplňovat. A jestli jste si, paní Balcarová prostřednictvím pana předsedajícího přečetla ten pozměňovací návrh, tak to konečné slovo z hlediska seznamu projektů by mělo Ministerstvo financí. A já doufám, že znáte, jaký je legislativní proces v rámci jednotlivých resortů. Pokud Ministerstvo financí něco schvaluje, tak se ptá ještě ostatních resortů, aby se k takovému materiálu vyjádřily. A prosím vás, chtěla bych říct, že Karlovarský kraj je transparentní a chce postupovat transparentně. A udivuje mě, že Česká pirátská strana tady vůbec může toto říct na mikrofon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Dolínka. Dále je v očekávání pan kolega Jurečka, řádně přihlášený do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Dobré dopoledne. Já musím říct, že jsem na straně jak paní kolegyně z Pirátů, tak paní hejtmanky. Já za sebe dlouhodobě prosazuji, a za Karlovarský kraj, kde mám tu šanci mít částečně své působiště také jako poslanec, že je dobře, aby ty peníze šly do krajů, odkud přicházejí, protože si myslím, že kraje potřebují peníze nejenom přesně do jednotlivých obcí, kde se třeba těží, ale do celého kraje. Celý kraj je zatížen. Ale zase souhlasím s paní kolegyní z Pirátů, že komise pěti úředníků, při vší úctě k úředníkům, kde jsou dva jmenovaní za průmysl a obchod, dva za životní prostředí a jeden úředník za finance, což je absolutně anonymní komise, která bude rozhodovat o sto miliardách, není správně.

Takže já si tady právě myslím, že je velmi dobře, že peníze mají jít do toho kraje, kde vznikají, a ta komise má zmizet ze zákona a má být nahrazena jinou formou, jak o tom mluvili kolegové Piráti. A když uděláme tento průnik, tak si myslím, že peníze budou směřovat tam, kam patří, a zároveň o nich budou rozhodovat odborníci, kteří o nich mají rozhodovat, a ne pouze úředníci, při vší úctě k úředníkům samozřejmě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Jurečka ještě posečká, s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Třešňák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Nebudu reagovat na předchozí přestřelku, pouze chci doplnit pana kolegu Dolínka, abychom zde nesměšovali dvě věci. Modernizační fond, který zde byl zmiňován předtím a který jsem i já zmínil, že by z něj měly být právě podporovány regiony, ten má tu radu složenou z těch pěti ministrů. To je skutečně pravda. Nicméně ten pozměňovací návrh pravděpodobně, tak jak byl zmíněn paní poslankyní Vildumetzovou, počítá s tím, že čerpá přímo z výnosů z emisních povolenek, a tím kontrolním orgánem je tam Ministerstvo financí. Tak abychom nesměšovali výnos z emisních povolenek a Modernizační fond.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pokračujeme v diskusi, a to vystoupením pana poslance Mariana Jurečky. Stále máme rozpravu obecnou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní ministryně, milé kolegyně, kolegové, možná na úvod si dovolím dvě poznámky k panu předsedajícímu. Vzpomněl jsem si teď, když tady paní kolegyně Balcarová končila svoji faktickou s výrazným přesahem přes limit, tak si pamatuji, jak jste mě usekl na sekundu přesně, když tady bylo téma církevních restitucí a já jsem měl technickou. Tak prosím pěkně, měřme všem stejným metrem, když řídíte schůze. To je první věc.

Druhá věc - s tím očekáváním jste mě trošku pobavil. Nevím, možná někdo má nějaké překvapení, ale myslím, že nás už je doma dost. Tak tolik jenom reakce.

Ale teď už vážně. Já jsem rád, že tento bod tady byl zařazen, protože nejenom že tento týden se mluví o klimatické změně globálně v rámci i summitu OSN, ale myslím si, že to je opravdu téma, které by mělo zajímat nás všechny odleva doprava, které zajímá dnešní mládež, která chodí do ulic. A někteří se těmto aktivitám vysmívají. Ale myslím si, že to, na co tito lidé upozorňují, byť formou, se kterou možná někdy nemusím zcela souhlasit, je věc, která je extrémně vážná.

Než se dostanu ke svému pohledu na tuto novelu zákona ve druhém čtení, tak si jenom dovolím zmínit pár věcí, protože byť jsem profesí rostlinolékař, tak jsem bioklimatologii jako předmět v rámci studia vysoké školy studoval. Tehdy byl naším profesorem pan profesor Žalud, který je dnes jednou z výrazných osobností, která se k této problematice vyjadřuje. Funguje také jako člen expertního týmu v rámci Akademie věd, pracoviště Czech Globe. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP