(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já děkuji. Máme třináctou hodinu, takže já přerušuji tento bod, přečtu ještě dvě omluvy a následně předám řízení. Takže se omlouvá pan poslanec Vít Rakušan mezi 13. a 14. hodinou z důvodu jednání ve volebním kraji, a omlouvá se ještě pan poslanec Ondřej Benešík od 13. do 13.30 z pracovních důvodů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobré odpoledne. Na tento moment máme pevně zařazený bod 20, což je

 

20.
Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování)
/sněmovní tisk 391/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím, ujměte se slova. A prosím o klid v sále.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Já děkuji za slovo. Dovolím si předložit druhé čtení návrhu zákona o realitním zprostředkování, který by měl primárně chránit klienty a zpřehlednit realitní trh. Co se týká výboru, tak garančním výborem je hospodářský výbor, který nepřijal žádný pozměňovací návrh a návrh zákona jako celek podpořil. Ústavněprávní výbor se zabýval problematikou úspor finančních prostředků, přijal a navrhl pozměňovací návrh a návrh zákona podpořil jako celek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Děkuji za aktualizaci tabule. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 391/1 až 6.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Patrik Nacher a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, já to tentokrát velmi zkrátím, protože my jsme to zařadili na pevný bod, tak aby to mělo smysl, abychom doprojednali druhé čtení, ale v 13.30 je další pevný bod, tak pouze řeknu, jak se to projednávalo.

Ústavněprávní výbor, jak již bylo řečeno, přijal jedno usnesení, přijal pozměňovací návrh Heleny Válkové, Táni Malé, Dominika Feriho, najdete to pod číslem 391/6.

Garanční výbor, hospodářský nepřijal žádný z pozměňovacích návrhů, které se týkaly zejména problematiky úschovy, pojištění a vzdělávání. Přijal to v té podobě tak, jak to do výboru přišlo. Hospodářský výbor se sešel 25. června a vlastně mě pověřil, abych tady přečetl, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 391 v té podobě, jak byl navržen, protože nebyl přijat žádný pozměňovací návrh.

Pokud jde o věcné věci, k tomu se potom vrátím jako zpravodaj ve třetím čtení. Teď bych nerad zdržoval, ať to fakt stihneme, ať má smysl, že jsme to zařadili na pevný bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru poslance Dominika Feriho, aby nás informoval o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, ústavněprávní výbor se tomuto tisku opakovaně věnoval a 18. září jsme schválili usnesení, kterým doporučujeme zákon schválit, a zároveň jsme také schválili pozměňovací návrh, jak již zmínil Patrik Nacher. Schválili jsme ho jako sněmovní tisk 391/6, kde najdete plné znění, a k jeho obsahu se vyjádřím v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže já otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli je sedm přihlášených. Jako první je přihlášený pan poslanec Feri, připraví se pan poslanec Kalous. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji ještě jednou za slovo. Zkusím to opravdu ve stručnosti, ať to stihneme.

Vyprofilovaly se s postupem času, a paní profesorka Válková a taky kolegyně Malá, se kterou jsme na tomto návrhu pracovali, vyprofilovaly se v zásadě tři cesty. Jedna cesta je zachovat současný stav, co se úschov týče, další cesta je úschovy zakázat a určit jenom nějaké kvalifikované subjekty, banky, notáře, advokáty, zahraniční banky, které je budou moci poskytovat, a mezi tím je schválený pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, to znamená povolit, ale navázat na velmi přísné podmínky. V tomto duchu byl ten návrh zpracován. Přizvali jsme ke spolupráci, dohodli jsme se s ministerstvem a ministerstvo přizvalo ke spolupráci Českou národní banku a Ministerstvo financí FAÚ. To znamená, po této stránce je ten návrh vycizelovaný, ale já bych byl přesto rád, on je to totiž kompromis, a byl bych rád, aby se kompromis dělal mezi něčím a něčím. A pakliže bych se tady nepřihlásil k pozměňovacímu návrhu, který zapovídá úplně ty úschovy - protože to nebylo úplně přesvědčivě odmítnuto ústavněprávním výborem, prostě byly tam významné pochybnosti o tom, že realitní zprostředkovatelé by neměli poskytovat ty úschovy - takže kdybych ten návrh nenačetl, tak už ve hře bude jenom kompromis a původní vládní předloha, což bych nepovažoval za šťastné, protože by to vlastně ani kompromis nebyl, byl by to jenom ústupek. Čili z toho důvodu se potom v podrobné rozpravě přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, aby bylo ve hře úplně všechno a (nesroz.). Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a mám tady s faktickou poznámkou pana poslance Válka. Jestli to platí? Nevypadá to. Takže prosím pana poslance Kalouse do obecné rozpravy, připraví se pan poslanec Dolínek. Prosím.

 

Poslanec Adam Kalous: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v rychlosti zdůvodnil podstatu svého pozměňovacího návrhu, kterou je doplnění živnostenského zákona. Je to navrženo z důvodu zpřístupnění oboru realitního zprostředkování těm, kteří dosáhli na bakalářskou úroveň vzdělání a po prvním roce zjistili, že chtějí v oboru nemovitostí pokračovat a mají zájem se v tomto oboru dále vzdělávat. Můj pozměňovací návrh tedy umožňuje získání živnostenského oprávnění pro činnost realitního zprostředkovatele absolventům bakalářského studia v jiných oborech než v písmenu A a s kratší dobou praxe než v písmenu C a vhodně doplňuje škálu možností pro získání živnostenského oprávnění pro činnost realitního zprostředkovatele. Je tedy vhodné umožnit mladým lidem na začátku kariéry vstoupit do tohoto odvětví a pomoci jim nalézt uplatnění v oboru nemovitostí, ve kterém je nakumulováno dle Českého statistického úřadu 85 procent veškerých fixních aktiv v ekonomice v České republice. Limitace přístupů do nemovitostního odvětví je nutná pro celkové pozvednutí nemovitostního trhu, na druhou stranu stále bude potřeba mnoho odborníků, kteří budou schopni poskytnout kvalifikované služby realitního zprostředkování na dostatečné úrovni, a tyto služby se takřka dotýkají každého z nás. Uvedu jeden příklad, a to je mezinárodně uznávaný kurz se zaměřením na nemovitosti, který má velmi vysokou kvalitu a který by splnil právě výše uvedenou definici té navrhované změny, a je to program MBA, který je organizován katedrou financí podniků a oceňováním na fakultě financí a účetnictví na vysoké škole ekonomické, kdy tento MBA program spojuje ekonomický, právní a technický pohled na nemovitostní trh v místním regionálním i mezinárodním kontextu.

Děkuji vám za podporu, za pozornost, a potom se ještě přihlásím do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Dolínka, připraví se pan poslanec Pour do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Dovolte, abych se nejprve věnoval obecně tomuto zákonu, následně třem pozměňovacím návrhům, ke kterým se potom ještě samozřejmě přihlásím. Asi nemusím v té obecné rovině v jedné oblasti, když chci mluvit o úschovách, hovořit o rozdílu mezi bankami, advokáty, notáři a dalšími kancelářemi, nicméně mně to nedá a jsem rád, že se objevil kompromisní návrh na možnost úschov, který, doufám, že Sněmovna podpoří. A nedá mi to, abych zde nepromluvil o tom, že v minulých měsících zde zaznívaly věci typu, že realitní kanceláře jsou nespolehlivé, že mohou připravit klienty o jejich peníze v úschovách a podobně. Já si myslím, že je to velmi neférové a ta diskuse byla jednostranná a ne úplně férová, protože bych zde mohl dokázat několikrát na řadě případů, mohu citovat, i kdy to bylo popsáno, kdy advokáti zneužili úschov a peníze byly odneseny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP