Stenografický zápis 60. schůze, 5. září 2017

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Pavel Kováčik


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb. /sněmovní tisk 1072/4/ - vrácený Senátem

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Senátorka Miluše Horská
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Senátorka Miluše Horská


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/10/ - vrácený Senátem

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Senátor František Bublan
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Daniel Korte
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Senátor František Bublan
Poslanec Miroslav Kalousek
Senátor František Bublan
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Matěj Fichtner


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1003/7/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Jan Klán
Senátorka Jitka Seitlová


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. /sněmovní tisk 699/11/ - vrácený Senátem

Poslanec Jan Klán
Poslanec Petr Kudela


5. Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1001/7/ - zamítnutý Senátem

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Senátor Miloš Vystrčil
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Senátor Miloš Vystrčil
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Václav Votava
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jan Klán
Poslanec Martin Novotný
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Vladislav Vilímec
Senátor Miloš Vystrčil


6. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1002/7/ - zamítnutý Senátem

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Senátor Miloš Vystrčil


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1064/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Benda


12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Fiedler
Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP