Stenografický zápis 53. schůze, 6. prosince 2016


(Jednání zahájeno v 14.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Birke


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní /sněmovní tisk 868/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslankyně Miloslava Vostrá


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 810/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Leoš Heger


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 811/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Leoš Heger


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 715/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Jaroslav Krákora


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 959/ - prvé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Jiří Junek
Poslankyně Nina Nováková
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Petr Kořenek
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslanec Jiří Mihola
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Vlasta Bohdalová


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 903/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Stanislav Grospič


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 912/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Markéta Adamová


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 926/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Zuzana Šánová
Poslanec Bohuslav Svoboda


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 964/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Markéta Adamová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslankyně Markéta Adamová


38. Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) /sněmovní tisk 666/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Marta Semelová
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Zbyněk Stanjura


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 958/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec David Kádner
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP