Stenografický zápis 53. schůze, 2. prosince 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jan Zahradník


187. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová

(Jednání přerušeno v 9.40 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.10 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Robin Böhnisch
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


188. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 739/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Robin Böhnisch


189. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 754/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Vladislav Vilímec


190. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Karla Šidla, René Čípa a Václava Snopka na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 226/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Gabal
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Petr Gazdík


191. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo ve 12.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP