Stenografický zápis 53. schůze, 29. listopadu 2016

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/12 - vrácený Senátem

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Senátorka Zdeňka Hamousová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Radek Vondráček
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Místopředseda PSP Petr Gazdík


42. Vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 936/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec František Laudát
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Ivana Dobešová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jiří Valenta


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Ivan Pilný
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Roman Váňa


6. Vládní návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 876/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Vladimír Koníček


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony /sněmovní tisk 899/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jeroným Tejc


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 851/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 16.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.03 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 821/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Václav Klučka
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Jana Pastuchová


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Miloslava Rutová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Karel Fiedler
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Karel Fiedler


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 841/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Nina Nováková
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 19.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP