(Jednání pokračovalo v 17.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré odpoledne. Budeme pokračovat po krátké přestávce pro poradu klubu sociální demokracie, a to podle schváleného pořadu schůze.

 

Dalším naším bodem je bod

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 821/ - druhé čtení

Z pověření vlády předloží návrh zákona a uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Ještě než jí udělím slovo, požádám paní poslankyni Markétu Adamovou, která je náhradní zpravodajka výboru pro sociální politiku, aby zaujala místo u stolku zpravodajů a potom nás informovala o jednání výboru.

Nyní máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, na úvod druhého čtení bych krátce připomněla několik změn, které přináší tento zákon. Za prvé je to návrh na zavedení nové dávky nemocenského pojištění a jedná se o tzv. dávku otcovské poporodní péče, kterou by si otec v období šesti týdnů od narození dítěte mohl čerpat, a to z nemocenského pojištění.

Dalším navrhovaným opatřením je úprava výše nemocenského u členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce ve chvíli, kdy se tito lidé podíleli na provádění záchranných nebo likvidačních prací. U tohoto pojištěnce bude tedy činit výše nemocenské za kalendářní den 100 % denního vyměřovacího základu v situaci, kdy mu dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa, která vznikla následkem provádění zásahu, vlastně znemožní dočasně pracovat.

Poslední navrhovaná změna se týká zmírnění podmínek pro poskytování sirotčího důchodu. Návrh vlastně umožní, aby nárok na sirotčí důchod vznikl i v případě, kdy zemřelý získal jen krátkou dobu důchodové pojištění. Vychází z praxe, vychází vlastně z našich žádostí, které dostáváme na zmírnění tvrdosti zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni a nyní požádám paní zpravodajku Markétu Adamovou, aby nás informovala o jednání výboru pro sociální politiku a o návrzích, které tam padly, případně je odůvodnila. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Sociální výbor probral tento tisk dne 6. října na své 46. schůzi a po odůvodnění ministryně práce a sociálních věcí paní Michaely Marksové a zpravodajské zprávě mé kolegyně paní Gabriely Peckové a rozpravě pouze doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, přičemž tedy nepřijal žádné pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni a nyní budeme v obecné rozpravě. Nejdříve pan kolega Opálka, první přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jen stručnou poznámku, neboť jsem v prvním čtení i na výboru k tomu diskutoval, a to je ten problém dobrovolných hasičů. K tomu se přidal ještě problém horské služby a vodní služby. To jsou lidé, kteří ve prospěch veřejnosti konají činnosti a ta činnosti je do jisté míry riziková a mohou přijít k úrazu a nějakou dobu marodit, někdy tedy přijdou i o život.

Návrh, který máme před sebou, se týká problematiky nemocenského pojištění, tzn. od 15. dne, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Chtěl jsem, abychom v rámci tohoto zákona vyřešili i problém prvního až patnáctého dne, kdy tito naši občané, dobrovolní hasiči a případně horská služba, vodní služba, vykonávají tu činnost a zaměstnavatel je pak povinen platit nemocenskou od toho čtvrtého do čtrnáctého dne v rámci pracovních dnů a první tři dny karenční lhůty nemají nárok na nic. Bylo mi řečeno, že snad je tato doba kryta nějakým jiným pojištěním, tak jsem požádal pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí, aby v součinnosti s Ministerstvem vnitra tento problém prověřili a navrhli nějaké řešení. Přišlo první prověření s tím, že Ministerstvo vnitra opakovalo to, co je v důvodové zprávě. Druhý pokus do tohoto druhého čtení bohužel nevyšel.

Takže pokud se ukáže při schválení tohoto zákona, že situace je zase neuspokojivá, tak musím říci, že snaha tady z řad poslanců byla, ale bohužel, Ministerstvo vnitra se k tomu postavilo, že je všechno v pořádku, a tak doufejme, že tedy je. Já se vám přiznám, že nevím. Spíš jsem na pochybách.

To je vše, co jsem chtěl pro stenozáznam říci, protože pokud dojde opravdu k tomu, že schválíme zase něco neúplného, tak se bude hledat viník. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi. Než budeme pokračovat, ještě konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se pan poslanec Jiří Holeček od 17.00 hodin do konce jednacího dne a pan poslanec Vlastimil Gabrhel od 16.30 hodin z pracovních důvodů také do konce pracovního dne.

Ano, vidím přihlášku do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP