(17.10 hodin)

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Já trošku navážu na slova Miroslava Opálky. Ono se to v podstatě opravdu týká těch dalších veřejných služeb, které jsou vykonávány, oblasti horské služby, oblasti vodní záchranné služby a dalších, což jsou činnosti, které jsou mimo rámec pracovního poměru. Situace dneska prostě vypadá tak, že první tři dny je prázdno a od třetího do patnáctého dne těch 60 % platí zaměstnavatel. Přes to všechno, že se to stalo člověku v jeho osobním čase, kdy plnil úkoly podle zákona o požární ochraně. A říkám to schválně, protože tento zákon je již naprosto, nebo v mnohém nevyhovující pro současné moderní pojetí této činnosti včetně činnosti těch dobrovolných jednotek. Vím o tom, že se bude připravovat zásadní novela tohoto zákona. Toto volební období už to nebude, bude to příští volební období. A podle mého názoru by celá tato problematika i toho zajištění dobrovolných jednotek, když už nebudu mluvit o věcech kolem horské služby, tak těchto dobrovolných jednotek měla být v tomto zákoně jednoznačně popsána a jednoznačně uvedeno, jakým způsobem člověk v době, kdy přišel k úrazu, k pracovnímu úrazu, těžkému úrazu, bude obsluhován. V tomto okamžiku je to špatně. Ale Ministerstvo vnitra neprojevilo příslušný zájem - teď mám na mysli ty, kteří měli za to zodpovídat. Neprojevilo zájem takový, aby se tato situace v daném okamžiku stihla k druhému čtení. Proto to nebude navrhováno jako pozměňující návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Klučkovi a ptám se, jestli je ještě někdo do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já bych zde jenom dodala k horské službě, protože jejím zakladatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Horská služba je nestátní neziskovou organizací. Je to OPS. To znamená, že jakékoli mzdy nebo platové poměry se řeší podle zákoníku práce. Stát jako zakladatel tam v podstatě nemá nárok zasahovat, protože my jsme zřizovateli, zakladateli. Nicméně řeší si to samozřejmě ředitel horské služby. Tak to jenom abychom věděli, že to není součást integrovaného záchranného systému. Je to OPS. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Vážená paní ministryně, to nám je samozřejmě známo. Ale problém je, že člověk ve svém dobrovolném čase vykonává nějakou činnost, která ho může přivést k tomu, že ve veřejném zájmu onemocní třeba i na rok. Takže nám jde o to, aby ta doba nebyla hrazena - první tři dny nic, čtvrtý až čtrnáctý den na úkor zaměstnavatele 60 % - podotýkám, z vyměřovacího základu. Ten vyměřovací základ je redukován a neodpovídá mzdě. A pak vlastně maximálně rok těch 60 %. Čili chtěli jsme hledat cestu ne prostřednictvím zákoníku práce, ale prostřednictvím zákona o nemocenském pojištění, jak ocenit ty osoby, které ve prospěch veřejnosti vykonávají dobrovolně tuto činnost, a aby byly srovnány mezi hasiče, horskou službu a vodní záchrannou službu. Nic víc jsme nechtěli. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní poslankyně Pastuchová se hlásí do obecné rozpravy v tuhle chvíli. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já bych chtěla asi upřesnit to, že jsme se zde bavili o dobrovolných členech horské služby a ne profících, co jsou na horách. O dobrovolných členech, kteří jsou na ty hledačky a na ty pátrací akce taky přizváni mimo svoji profesi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do obecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a budeme pokračovat rozpravou podrobnou, do které je přihlášena paní kolegyně Jana Pastuchová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já děkuji. Já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 5089, který se týká právě zařazení dalších složek, což jsou dobrovolní členové horské služby, dobrovolní členové vodní záchranné služby a členové Českého červeného kříže. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně nemá zájem, paní zpravodajka nemá zájem. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali ve druhém čtení, a proto druhé čtení tohoto návrhu zákona končím. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce.

 

Dalším bodem našeho pořadu schůze je

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 783/ - druhé čtení

Paní ministryně je na místě. Požádám ještě zpravodajku výboru paní poslankyni Pavlínu Nytrovou... (Ke stolku zpravodajů ale usedá poslankyně Pastuchová.) Tak paní kolegyně Pastuchová. Protože jsme ve druhém čtení, nemusíme hlasovat o změně zpravodaje, je to věcí výboru.

Podotýkám, že jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Jde o usnesení Poslanecké sněmovny 1395 ze dne 21. 10. letošního roku na 50. schůzi.

Ptám se paní ministryně, jestli má zájem vystoupit v úvodu tohoto opakovaného druhého čtení. Má zájem. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, já jsem chtěla připomenout, že tento zákon byl poměrně nečekaně vrácen do druhého čtení v podstatě s tím, jako by existovala možnost nějakého nového pozměňovacího návrhu, nějakého geniálního řešení, na které jsme dosud v tom standardním legislativním procesu nepřišli. Já myslím, že jsem vše dostatečně zdůvodnila už v průběhu legislativního procesu. A jenom v tuto chvíli, pokud já vím, tak žádný nový pozměňovací návrh jsem já nezaznamenala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. A ptám se paní zpravodajky poslankyně Jany Pastuchové, jestli má zájem informovat nás o jednání výboru pro sociální politiku. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já bych chtěla jenom říci, že byl opravdu vrácen tento zákon do druhého čtení a výbor pro sociální politiku po dohodě s vedením výboru k tomuto zákonu znovu nezasedal, protože nebyl předložen další pozměňovací návrh, a nebyl tedy důvod k tomu ho znovu projednávat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, já jsem dnes podal do systému nový pozměňovací návrh, který nevím, jestli je geniální, to nedokážu posoudit, ale je to nové řešení problému, které není triviální. Je to otázka zneužívání hlavně doplatku na bydlení, které vede k byznysu s chudobou. Je to věc skutečně velmi závažná. Víme to všichni, starostové, komunální politici, ale samozřejmě i úřady práce a ministerstvo. Ten problém výrazně snižuje důvěru občanů ve stát, v dodržování státem nastavených pravidel. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP