(19.10 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Navážu na to, co tady říkala paní kolegyně. Vzhledem k tomu, že jsem nenašel paragraf, do kterého bych zpracoval pozměňovací návrh, tak se o tom zmíním aspoň ve faktické poznámce. Mrzí mě, že novela školského zákona nerozšiřuje dotaci na výukové hodiny a že nepřemýšlela a ani tam není žádná ambice o zavedení branné výchovy jako povinného předmětu do škol, to znamená do základních i středních škol. Myslím, že je to velmi důležité. Je to v návaznosti na to, co tady bylo řečeno. Rozhodně se této ambice nevzdám, protože ji považuji - a to navazuje na to, co tady bylo řečeno: máme nějaká práva, ale máme i povinnosti. Máme povinnost my jako Poslanecká sněmovna připravit mladou generaci na rizika, krizové situace atd.

Chápu, já jsem to diskutoval s Ministerstvem školství, pokud nemáme dostatečný počet hodin, ve kterých by se to dalo učit, tak je potřeba ten počet hodin rozšířit, jak je to dnes běžné v řadě západních zemí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než udělím další slovo, přečtu omluvu. Dnes od 19.15 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Jana Lorencová.

Další faktickou poznámku má pan poslanec Petr Kořenek. Prosím.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Budu jen krátce reagovat na předřečníka. Já zopakuji. Prosím vás, v RVP jsou veškerá témata bezpečnosti zahrnuta a ona jsou tam zahrnuta od devadesátých let. Jmenuje se to ochrana života za mimořádných situací. Je to průřezové a v podstatě kdybychom to chtěli postavit tak, jak to říká kolega, teď v současné době mě neberte za slovo, musel bych si prověřit všechny texty, ale myslím, že nic nebrání řediteli případně zahrnout ve větší míře či vytvořit nějaký předmět v rámci disponibilních hodin, který tato témata může zařadit jako samostatný předmět. Takže já si nemyslím, že všechno je potřeba regulovat zákonem. Je to v podstatě jenom otázka vrátit se k tomu, co už ve školách je, resp. najít i odborníky, kteří to budou kvalitně vyučovat. On je to obecně problém třeba i občanské výchovy, že je často doplňována do úvazku a není učena kvalifikovanými lidmi. Je také potřeba si říci, jestli na výuku všech těch témat máme dostatek odborně zdatných lidí, zvláště na menších školách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Ještě jednou děkuji za slovo. Jenom abych to dořekl. Já jsem v pátek nebo v sobotu našel výsledek České školní inspekce, která prověřovala 6 tisíc žáků základních a středních škol právě s tím, že zkoumali, jak jsou tato děcka připravena na krizové situace. Výsledek je velmi špatný.

Jako poslance mě vůbec nezajímá, jestli na to máte lidi nebo hodiny. Ten stav je špatný a my se tím budeme muset zabývat a budeme to muset řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Vilímec. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, nechci být dlouhý, ale myslím, že je dobré, pokud se k tomu návrhu zákona také vysloví někdo, kdo není součástí školské odborné veřejnosti, protože ty zákony, které schvalujeme, nemohou být - ani tento - pouze pro nějaký jeden segment, ať už školskou odbornou veřejnost, nebo nějakou jinou veřejnost jako parciální.

Zde bylo několikrát řečeno, že školská odborná veřejnost v zásadě bezvýhradně souhlasí s tím konceptem, který je zde předkládán, to znamená s tou poměrně zásadní změnou financování regionálního školství. Já se přiznám, že jsem se setkával a setkávám i s názory opačnými a považuji tyto názory za docela relevantní, protože jsou spojeny s velkou zkušeností v oblasti školství a financování regionálního školství.

Možná by bylo dobré, kdyby paní ministryně poslouchala a debaty s předsedou klubu KDU-ČSL se odvíjely někde jinde.

Já jsem už na minulém jednání kolem tohoto zákona v prvém čtení vyslovil docela pochybnosti a obavy, vážné obavy k tomuto zákonu. Pro mě, když jsem si přečetl jednotlivé paragrafy, tak je to sled dost nesrozumitelných a málo transparentních záležitostí. Nechci to zde rozebírat.

S mírným uznáním musím alespoň konstatovat, že alespoň některé legislativní chyby byly odstraněny, ale to je na konto garančního výboru, byť některé se asi ještě budou muset odstranit.

Chtěl bych se spíše omezit na dvě poznámky k tomuto návrhu zákona. Jsme po krajských volbách. Krajské reprezentace jsou dnes trochu jiné, pestřejší, možná názorově pestřejší, možná i názorově vyváženější, než tomu bylo v minulém volebním období. Myslím, že by bylo dobré, kdyby krajské reprezentace - protože ať už krajské samosprávy, nebo krajské úřady jsou součástí toho systému regionálního školství a jsou součástí i systému financování školství - aby se k tomu mohly, k důsledkům tohoto zákona, opětovně vyjádřit. Myslím si, že je to naprosto namístě, poněvadž je evidentní, že tento systém vede jednoznačně ke zmenšení úlohy krajských úřadů ve financování regionálního školství. Myslím, že to je evidentní a na tom se shodneme. Jestli to tak má být, nebo nemá být, je věc jiná, ale myslím, že by kraje měly dostat po těchto volbách šanci se k tomuto návrhu ještě vyjádřit. To je jedna poznámka.

Druhá poznámka, která se možná netýká úplně základního fundamentu tohoto zákona, ale také je důležitá a mám z ní obavy, protože zase něco prolamujeme, je docela zvláštní pozměňovací návrh školského výboru spojený s kompetencí krajského úřadu ve věci takzvaného určení rozsahu financování investičních nákladů u obcí v situaci, kdy vznikají spádové školské obvody. Vím, že možná tento návrh byl veden nějakou zkušeností z jednoho kraje, nějakou zkušeností z kraje, kde se třeba v některých obvodech nedokážou obce domluvit. Ale je to - a na to bych chtěl upozornit - zase další jakoby prolamování určitých práv obcí na samosprávu. Já si nedokážu moc dobře představit, že - byť opatřením obecné povahy - krajský úřad v přenesené působnosti rozhodne, kolik která obec má přispívat na investiční náklady ve školském obvodu. Chtěl bych znát stanovisko paní ministryně. Myslím, že je to téměř zase na hranici nějaké ústavnosti a že opět tady prolamujeme tímto zákonem pojetí obcí jako samosprávných institucí. To je druhá poznámka.

Ty další poznámky tady nechci rozvíjet, protože vím, že je 19.17 hodin, a vím, že všichni spěcháme domů. Přesto mám pochybnosti o tomto zákoně. Mám pochybnosti z toho důvodu, že nevím, jestli je tady nějak - možná ano, ale já o tom nejsem přesvědčen, že je tady nějak jasně vykomunikováno, jaká má být role krajů jako samospráv, krajských úřadů coby tedy řekněme orgánů státní správy v přenesené působnosti, jaká má být úloha zřizovatelů, jaká má být úloha Ministerstva školství, a bez toho teď přinášet tento velmi kontroverzní zákon já považuji za velmi rizikové.

Proto bych chtěl alespoň znát názor paní ministryně, zda je připravena komunikovat s novou reprezentací krajů, krajských samospráv i třeba krajských úřadů dopady tohoto zákona, protože já pocházím z Plzeňského kraje a Plzeňský kraj i v tom minulém volebním období, jak jsem zjistil, s tímto pojetím zákona nesouhlasil. Proto si myslím, že je namístě, aby Ministerstvo školství komunikovalo s reprezentací nově volených krajů.

Pak bych chtěl znát i názor na svoji druhou poznámku, protože považuji skutečně to prolamování samosprávných institucí nebo práv těch samosprávných institucí, především obcí, za velmi rizikové. Je to velmi citlivá záležitost. Otevíráme mnoho zákonů. Jednou je to rozpočtová zodpovědnost, v každém tom zákoně jakoby omezujeme práva obcí, práva samospráv, která jsou Ústavou garantována.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Bohdalová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP