Stenografický zápis 42. schůze, 23. března 2016


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Martin Lank
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec David Kádner
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Martin Lank


153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 304/ - třetí čtení

Poslanec Martin Plíšek
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Helena Válková
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec František Laudát
Poslanec Martin Lank
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 10.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.44 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


154. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - třetí čtení

Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslankyně Helena Válková


172. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 575/ - třetí čtení

Poslanec Petr Bendl
Poslanec Herbert Pavera
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Kudela
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Kudela
Místopředseda PSP Jan Bartošek


173. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 687/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Jiří Štětina
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Marek Benda
Poslanec Herbert Pavera
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Pavel Kováčik


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 608/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Bohuslav Svoboda


53. Vládní návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 609/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Martin Kolovratník


4. Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 627/ - druhé čtení

Poslanec Petr Bendl
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Karel Šidlo


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 608/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Petr Gazdík


53. Vládní návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 609/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Petr Gazdík


44. Vládní návrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 495/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Schůze skončila ve 13.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP