Sněmovní tisk 687
Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 687/0 dne 23. 12. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1336/15, PID KORN9YUCPVY4.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1050).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 687/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 687/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 687/3, který byl rozeslán 2. 3. 2016 v 17:44.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 687/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1148).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 4. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 248, dokument 248/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 4. 2016 a přijal usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako tisk 248/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 4. 2016 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 421).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 5. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 9. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 180/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3800Ladislav Velebný09261-12574.doc (40 KB) / PDF (371 KB, 5 stran) 29. 2. 2016 v 15:55:21
3803Margita Balaštíková09264-12577.doc (30 KB) / PDF (469 KB, 4 strany) 1. 3. 2016 v 08:34:48
3822Jaroslav Krákora09283-12604.docx (17 KB) / PDF (313 KB, 4 strany) 1. 3. 2016 v 13:59:37
3826Petr Kudela09287-12608.doc (87 KB) / PDF (610 KB, 11 stran) 1. 3. 2016 v 14:07:26
3834Martin Novotný09295-12616.docx (14 KB) / PDF (265 KB, 2 strany) 1. 3. 2016 v 15:39:12
3841Petr Kudela09302-12626.doc (17 KB) / PDF (201 KB, 2 strany) 1. 3. 2016 v 16:02:25


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Kontrola, Potravinářství, Tabák, tabákové výrobky

Deskriptory EUROVOCu: informace pro spotřebitele, kouření, označení výrobku, sociální problém, tabák, tabákový průmysl, značení zboží nálepkami, zpracovaný potravinářský výrobek

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)