(13.00 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Za druhé potom bych rád navrhl, aby se hlasovalo v druhém hlasování o návrhu B.

Za třetí potom návrhy pod písmenem A, a to A1 až A8, A10 až A15 a A20 en bloc jedním hlasováním. Prosím pěkně, aby bylo jasno, přednáším návrh garančního výboru, tak jak garanční výbor při svém jednání schválil, a to dne 8. března, návrh procedury.

Pak bych navrhl ve čtvrtém hlasování ony návrhy A16 až A19, to jsou návrhy vyňaté zvlášť, o přechodu kompetencí paní kolegyně Balaštíkové. Čili nenavrhuji, opět říkám, žádný nestandardní postup.

Pak návrh A9, to je páté hlasování.

V šestém hlasování návrh C.

V sedmém hlasování návrh D.

V osmém hlasování návrh E2 samostatně, tak jak jej navrhl pan kolega Bendl.

V devátém hlasování návrhy E1, E3 až E11 en bloc jedním hlasováním s tím, že bude-li - a teď prosím pěkně, pane kolego Bendle prostřednictvím pana předsedajícího - nebude-li návrh E2 přijat, jsou návrhy E7 a E9 nehlasovatelné. Pochopil jsem to dobře, chápeme to i my ostatní tak dobře. Takže nebude-li přijat. V tom případě potom, nebude-li E2 přijat, hlasujeme pouze návrhy E1, E3 až E6, E8, E10 a E11. Je to tak? Je to tak. Jsou-li nehlasovatelné. Ale o tom se potom ještě můžeme bavit v návrzích k proceduře.

V devátém (?) hlasování bych nechal hlasovat o návrhu E12.

V desátém hlasování návrhy F1 a F2 en bloc jedním hlasováním, a konečně v jedenáctém hlasování o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Tolik návrh procedury, pane předsedající. Slovo je vaše.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne. Děkuji, pane předsedající. K proceduře pan poslanec Pavera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Připomínám jen panu zpravodaji, že jsem navrhoval, aby se E1 hlasovalo zvlášť.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ano, je to pravda.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: V tom případě deváté hlasování bude E1 a desáté hlasování E3 až E11.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A desáté teprve bude ten zbytek návrhů E, které nebudou odhlasovány a budou hlasovatelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Není s tím problém? Je každému jasná procedura? Dám o ní hlasovat.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 399, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 151, proti žádný, návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Přicházíme už k hlasování, je-li to tak, pane předsedající? První hlasování bych navrhl hlasovat návrhy legislativně technických úprav předložených kolegou Kováčikem a kolegou Kudelou. Jsou to legislativně technické úpravy. Navrhuji, abychom je hlasovali jedním hlasováním en bloc.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím. (Zpravodaj: Souhlasím.) Stanovisko pana ministra? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 400, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 155, proti žádný, návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. V druhém hlasování potom budeme hlasovat návrh B. Návrh B, chce-li někdo vědět, je návrh poslankyně Balaštíkové, druhý návrh, a poslance Kováčika, který obsahuje především vetknutí pojmu české cechovní normy. Nemá to nic společného s onou diskutovanou problematikou přechodu kompetencí. Garanční výbor doporučuje tento návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Doporučuji.) Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny, Prosím, abyste si přihlásili svými hlasovacími kartami. Stanoviska jsme slyšeli.

 

Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 401, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro 134, proti 16, návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Máme tady další, tedy třetí hlasování podle přijaté procedury. Jenom oznamuji, že byl přijat návrh B, což znamená, že návrh A9 je nehlasovatelný. Prosím vás pěkně, vytkněme návrh A9, že je vyřešen tímto hlasováním. Děkuji.

Třetí hlasování potom je - zbývající body A s výjimkou 16 až 19. Zbývající body A jsou A1 až A8, A10 až A15 a A20 en bloc jedním hlasováním, jsou to návrhy obsažené v návrhu usnesení, nebo v usnesení zemědělského výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím. (Zpravodaj: Stanovisko doporučující.) Pan ministr? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování o návrzích A1 až A8 a A10 až A15 a A20. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 402, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 155, proti žádný, návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Teď prosím pěkně pozor. Dostáváme se k onomu jednomu z úhelných bodů tohoto návrhu, a jde o hlasování o návrzích A16 až A19 en bloc jedním hlasováním. Jde o ono tolik diskutované řešení kompetencí.

Garanční výbor doporučuje přijmout ve svém usnesení, nicméně slyšeli jsme tady návrh na stažení těchto tří bodů. Jde o to, že se zřejmě nachází jiné řešení, že jako zpravodaj garančního výboru sice říkám doporučuji, nicméně jako zpravodaj, jako poslanec Kováčik, který viděl, co se tady odehrálo v diskusi, zaujímám neutrální stanovisko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přestože vás mám rád, pane zpravodaji, tak vaším úkolem je přednášet stanovisko garančního výboru.

 

Poslanec Pavel Kováčik: To jsem přednesl, pane předsedající, to jsem přednesl bezesporu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (I na základě diskuse, která zde proběhla, neutrální stanovisko.)

Zahajuji hlasování o návrzích A16 až A19. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 403, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 10, proti 118, návrh nebyl přijat. (Potlesk vlevo.)

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Připomínám, že návrh A9 je vyřešen tím, že byl přijat návrh B, který je nehlasovatelný.

Jsme u hlasování o návrhu C. Prosím, kdyby chtěl někdo vědět, jde o návrh pana kolegy Krákory, který hovoří k novelizačnímu bodu 10 o definici bylinných výrobků určených ke kouření, tedy s výjimkou tabáku. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování o návrhu C. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 404, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 124, proti 2, návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Jsme u návrhu D. Návrh D je návrh pana kolegy Novotného, který hovoří o řešení reklamy na elektronické cigarety. Zpravodaj garančního výboru podle usnesení garančního výboru doporučuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP