Stenografický zápis 33. schůze, 21. října 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Martin Kolovratník


157. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 454/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Petr Bendl
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Herbert Pavera


1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 /sněmovní tisk 617/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec František Laudát
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslanec Milan Urban
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 11.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.02 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 12.45 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Kolovratník


179. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Miroslav Kalousek


180. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


207. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru ministerstva financí

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Martin Kolovratník


180. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


207. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru ministerstva financí

Předseda PSP Jan Hamáček


1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 /sněmovní tisk 617/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec František Laudát
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Laudát
Poslanec Milan Urban
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Rais
Poslanec František Laudát
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Václav Votava
Poslanec František Laudát
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec František Laudát
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Radim Holeček
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec František Laudát
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Karel Fiedler
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Soňa Marková
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Milan Urban
Poslanec František Vácha
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jan Volný
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Pavel Plzák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Václav Votava


108. Návrh poslanců Jiřího Miholy, Pavla Bělobrádka, Bohuslava Sobotky, Andreje Babiše, Karla Schwarzenberga, Petra Fialy, Marka Černocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec František Vácha
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Mihola


80. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandra Černého, Miloslavy Vostré a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP