(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda Kováčik. Vy my to neulehčujete dneska. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ostatně nejsme tady od toho, abychom vám to, pane předsedající, ulehčovali, ale od toho, abychom si vyřídili, co vyřídit třeba jest, a posunuli se dále k tajné volbě, která nás čeká. Ale jen krátce. Pane předsedo poslaneckého klubu TOP 09 prostřednictvím pana předsedajícího, správně jste mluvil ve všech politických stranách, mám pocit, že i od vás pro to kdosi hlasoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já sice vnímám faktickou přihlášku pana poslance Ludvíka Hovorky, ale my jsme mezi body a nemohu. Tady mohu dát slovo předsedovi klubu KDU-ČSL panu poslanci Miholovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Tak za prvé, pan předseda klubu TOP 09 by se měl podívat, jestli opravdu všichni, když tedy používá to slovo. A za druhé. Já si myslím, že jsme hlasovali pro člověka, který je tam psán jako nezařazený. Odmítám jako člověk, který, zdůrazňuji, si s komunisty nikdy nezadal, nikdy ani nebyl pionýr ani nijak jiným způsobem s režimem nebyl spjat, tak abych tu slyšel mravokárné řeči od pana Kalouska, který naopak plánoval s komunisty koalici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Eviduji přihlášku pana poslance Miroslava Kalouska. Jsme mezi body, hovoří jenom ti, kteří mají přednostní právo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem slíbil minule, že vystoupím naposledy, ale myslím, si, že na upřímnou omluvu se vždycky prostor najde.

Já bych se vám chtěl prostřednictvím pana předsedajícího, pane předsedo Miholo, hluboce omluvit. Já jsem se také podíval na tu sjetinu. Máte pravdu, nehlasovali jste stejně. Ne všichni členové klubu TOP 09 jsou komunisté. Omlouvám se vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, dobře. Protože nemám žádnou... (Smích a pokřiky v sále. Potlesk.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: To bylo takové hezké freudovské přeřeknutí. Členové klubu TOP 09 hlasovali jednotně. (Výkřiky: Ne.) Členové KDU-ČSL nikoliv, takže ještě jednou se omlouvám, pane předsedo Miholo, ne všichni lidovci jsou komunisté. Trvám na této omluvě a prosím, abyste ji přijal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Já myslím, že můžeme tuto mimoběžnou rozpravu ukončit a začít bod

 

180.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

který zahájím, přeruším atd. Nemohu dát faktickou poznámku. Pro stenozáznam vám dám slovo v rozpravě, jestli mohu požádat, abych neporušoval jednací řád. Já vám udělím slovo, já si vás budu pamatovat, pane poslanče.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Přátelé, já děkuji. Trochu jsem se tohoto bál, nakonec jsme to zvládli poměrně rychle. Konstatuji, že já jsem byl pionýrem a nestydím se za to, i já jsem své hlasování zvládl.

Teď ale pojďme k bodu 180 a prosím, vraťme našemu jednání trochu důstojnosti. Pustíme se tedy do oněch dvou voleb, které proběhnou tajným způsobem, ve Státních aktech máme vše připraveno. (V sále je rušno.)

Nyní u návrhu na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky se pustíme do druhého kola první tajné volby, kde stále k dnešnímu dni v této kontrolní radě jsou neobsazena dvě místa. Připomenu, že první kolo této volby proběhlo 16. září a oba nominovaní kandidáti tam postoupili do druhého kola v souladu s výsledkem našeho hlasování. Byl to prof. Václav Havlíček, který získal 63 hlasů, a prof. Ivan Ohlídal, který měl 75 hlasů. O navržených kandidátech hlasujeme na základě výsledku předchozího kola, poté - prosím o klid, kolegyně a kolegové - předseda Poslanecké sněmovny zašle jmenovací dopis a jim začne jejich čtyřleté funkční období přijetím usnesení Poslanecké sněmovny.

Budeme tedy hlasovat o dvou návrzích v druhém kole na dvě místa a já vás, pane předsedající, prosím, abyste tento bod přerušil a otevřel bod číslo 207, návrh na volbu předsedy stálé komise pro kontrolu FAÚ.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, přerušuji bod číslo 180 a zahajuji bod

 

207.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru ministerstva financí

Žádám vás, pane předsedo, abyste bod uvedl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak tento bod se jmenuje Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí. 2. října 2015 na 3. schůzi jsme tuto komisi zřídili na základě zákona číslo 166/2015 Sb., následně jsme 7. října na své 33. schůzi tuto komisi personálně obsadili. Volební komise mými ústy vyhlásila lhůtu na doručení návrhu na volbu předsedy do tohoto pondělí, do 19. října do 13.00 hodin. Ve vyhlášené lhůtě jsme obdrželi dva návrhy, ale na jedno jméno. Je to návrh poslaneckých klubů ODS a Úsvit - národní koalice na volbu předsedy komise v podání poslance Adolfa Beznosky. Tyto dva návrhy volební komise přijala do svého usnesení číslo 121 z 20. října. Takže ještě jednou budu konstatovat: Máme dva návrhy dvou klubů - ODS a Úsvit - národní koalice. Oba dva tyto kluby navrhují pana poslance Adolfa Beznosku.

V tomto případě konstatuji, že jednací řád Poslanecké sněmovny konstatuje, že předsedové komisí, stálých komisí, se volí většinovým způsobem a tajným hlasováním a volba se koná nejvýše ve dvou kolech.

Takže prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu, ale připomenu, že o návrhu na tajné hlasování nebudeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, otevírám rozpravu. Eviduji přihlášku pana poslance Pavery a ptám se, jestli se hlásí pan kolega Radim Fiala. Ne. Tak jen pan poslanec Hebert Pavera, pravděpodobně k předchozímu bodu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Ano, děkuji, pane předsedající. Omlouvám se, při předchozím hlasování jsem hlasoval ne, ale podle stenozáznamu mám ano, ale nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pro stenozáznam. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím a přerušuji tedy i bod 207 - pardon, ještě ne. Rozpravu končím a ptám se pana předsedy, co navrhuje nyní.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já prosím ještě o stanovení lhůt. Na vydávání volebních lístků si dáme 15 minut, ta volba bude rychlá, takže od 13.07 do 13.22 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, čili do 13.22 hodin je lhůta pro volbu. Prosím, abyste respektovali, že bude zasedat organizační výbor, a umožnili členům organizačního výboru přednostní hlasování v tajné volbě.

Vyhlašuji přestávku do 14.30 hodin k provedení tajné volby a na polední přestávku a zároveň svolávám na 13.15 hodin organizační výbor. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP