Stenografický zápis 33. schůze, 7. října 2015


(Jednání pokračovalo v 0.05 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání skončilo v 0.17 hodin 7. října.)
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Miroslav Kalousek


145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 445/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Marek Benda
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Václav Snopek


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 465/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Roman Procházka


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 461/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Zemánek


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 571/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Kubíček


75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 610/ - prvé čtení

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Jana Fischerová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Marek Benda
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jan Birke
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Štětina
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Ivan Adamec
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Štěpán Stupčuk
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Marek Benda


64. Návrh poslanců Robina Böhnische, Michala Kučery, Josefa Hájka, Jana Zahradníka, Marie Pěnčíkové, Jiřího Junka, Jaroslava Holíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 451/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Václav Zemek
Poslanec František Laudát


69. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Zahradník


181. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru ministerstva financí

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


9. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - druhé čtení

Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Karel Rais
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Jan Volný
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Karel Rais
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Adolf Beznoska
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Zuzana Šánová
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Josef Hájek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Adolf Beznoska
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Zuzana Šánová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Ivan Pilný
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Jan Volný
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Fiala
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Adolf Beznoska
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Fiedler


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 514/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec František Adámek
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Schůze přerušena v 19.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP