(11.30 hodin)

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, tak je to přehlídka dneska velké rétoriky komunálních politiků nebo mých kolegyň a kolegů, kteří mají do jisté míry, někteří více, někteří méně, velkou zkušenost s komunální politikou. Tohle všechno je, přátelé, rétorika do momentu, než se otevřou dveře, vy jste statutár, přijdou dvě dámy, nebo pán a dáma, ukáží průkaz a řeknou: "My jsme kontrola tohoto úřadu a jdeme vám zkontrolovat to a to." Já vám jenom chci říci, že ti z vás, kteří měli tu šanci být starosty měst a být statutáry, abyste tohle zažili! Já musím říci, že jsem starostou třetího největšího města v Královéhradeckém kraji. Mám pocit, že v České republice je národním sportem se možná ne udávat, ale víceméně kontrolovat. Když je někdo úspěšný, je potřeba ho zašlapat a zničit! Takže zkrátka a dobře, Náchod je velmi kontrolovaným městem. Zatím bez úhony. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Birkemu. Pan poslanec Václav Horáček s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl vaším prostřednictvím odpovědět kolegovi Hovorkovi. On si z toho vždycky vybere jenom to, co chce. Protože jestliže se koukneme do zákona o obcích, tak kromě kontrolního výboru je tam ještě finanční výbor. A ten má na starosti právě ty finanční věci. Kromě toho neznám zastupitelstvo, které by samo o sobě nechtělo být kryto, a proto si svoje finanční a jiné věci nezkontrolovalo. Mluvilo se tady o odstranění duplicity. Já se přikláním k názoru kolegy Petrů, že dokud nebude systém kontrol, tak zlatý oči, které to viděly, že bude jedna kontrola. To je úplný nesmysl, který je tady dáván jako berná mince.

Pak bych chtěl dostat odpověď na otázku, co tady říkal již kolega Plzák. Nevládní neziskové organizace. Já totiž mám takový pocit, že někdy jsou to vládní ziskové organizace, tak by mě zajímalo, jak jsou tam začleněny. To, co se týká účelnosti, samozřejmě slovo účelnost můžeme zaměnit za zneužitelnost.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Horáčkovi i za dodržení času. Nyní tedy pan poslanec Herbert Pavera také s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Svoboda také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom jsem chtěl zareagovat úplně stejně jako můj předřečník kolega na pana Hovorku. Nejenom finanční výbor má právo kontrolovat hospodaření, každý zastupitel má právo kontrolovat hospodaření obce.

Já jsem chtěl vystoupit ještě k něčemu jinému. To je pořád pohled na obce a města a bohužel za to mohou i někteří politici, i samotní starostové a samozřejmě i média, že si dneska veřejnost myslí, že co starosta a politik, to zloděj. Ale to vůbec není pravda. 99,9 % je maximálně slušných, poctivých a pracovitých politiků i starostů. Dnes se na veřejnosti neustále poukazuje na to, že starostové jsou ti, kteří jsou nejvíce zkorumpovatelní, kteří dělají problémy, a proto jsou tady zákony, které mají kontrolovat. Vůbec jsem nepochopil, proč by měl někdo kontrolovat - já jsem pro kontroly, protože kontroly musí být, ať je všude všechno zajištěno a v pořádku, ale proč má NKÚ kontrolovat samosprávná rozhodnutí obce v tom, jestli zřídí technické služby, nebo nezřídí, to jsem fakt nepochopil a vůbec nechápu. Je to věc rozhodnutí samosprávy. Potom už zrušme úplně samosprávy, protože se tady v poslední době neustále rozhoduje něco ve smyslu proti samosprávám, a dosaďme do obcí a měst státního úředníka, který to tam bude řídit, a bude všechno vyřešeno, pod kontrolou státu a stát to bude mít všechno pod dohledem. A nemusíme ani volit zastupitelstvo, které má samo rozhodovací pravomoci.

Takže nezasahujme příliš do samorozhodovacích pravomocí zastupitelstva obcí a měst. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Svoboda. Kolega Fichtner zrušil svoji přihlášku k faktické poznámce, což by mohla být poslední faktická poznámka v této sérii. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Ano, děkuji. Jenom na margo toho, co říkal kolega Birke. Já jsem jako statutár velké fakultní nemocnice toto zažil. Jak přijdou ty dvě dámy, vyžádají si místnost, v té si vymění zámek a tam se ubytují na tři čtyři měsíce. Ty tři čtyři měsíce jim musíte dát k ruce minimálně dva významné úředníky, všechno možné a děj, který probíhá, je skutečně zážitek mimořádný. A na samosprávě bude velmi zajímavý. To jsem moc zvědav.

Potom prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Hovorkovi. Vy promiskuitně používáte slovo kriminalizován nebo odsouzen. To jsou dvě velmi rozdílné věci. Já vás upozorňuji, a nepřeji to nikomu z vás, ani vám, v okamžiku, kdy na vás padne něco, že je nějaký závěr kontrolován a je špatný, tak jste v tom okamžiku kriminalizován. Ten pojem je naprosto jasný. V tom okamžiku s vámi všichni novináři, všichni lidé mluví jako s někým, kdo je potenciální kriminálník. A to je kriminalizace v tom pravém osobním slova smyslu. A znovu říkám, všechny zákony, které děláme, dělejme tak, abychom tuto možnost neotevírali. Proto znovu opakuji: tento zákon by měl být vrácen k přepracování. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ano, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane místopředsedo, já jsem nikoho nechtěl kriminalizovat ani obviňovat. Ale chci říct, že například takový nález NKÚ, který se týkal čtyř fakultních nemocnic, zjistil takové závažné věci, že některá nemocnice nakupovala, některá léčila až o sto procent dráž než jiná nemocnice. A to jsou věci, které jsou určitě velmi zajímavé a svědčí o tom, že třeba v těchto organizacích pořádek nebyl. Já si myslím, že kontroly jako takové jsou potřebné a že Nejvyšší kontrolní úřad je dělá dobře. Možná pan kolega poslanec Svoboda, prostřednictvím pana předsedajícího, měl špatnou zkušenost, ale z toho, co jsem já měl možnost sledovat v tomto volebním období, tak skutečně nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu jsou velmi závažné a jsou velmi vypovídající. Myslím si, že jako takový Nejvyšší kontrolní úřad vykonává svoji činnost velmi dobře a v zájmu občanů tohoto státu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Mám další dvě faktické poznámky, nejdřív pan poslanec Urban, potom paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ty starosty zloděje zrušil. Ty rady bych tady zrušil. Ta zastupitelstva bych taky zrušil. Vlastně bychom zrušili komunální volby, to bychom ušetřili peněz. A místo nich bychom tam dosadili nějaké úředníky z NKÚ, kteří by sebou měli politruka z Rekonstrukce státu, a to by to fungovalo! (Potlesk napříč sálem.)

Prosím vás, přemýšlejme trochu hlavou a pokusme se zachovat to, co v České republice máme, to znamená samostatnou sebevědomou veřejnou správu, která je volena občany jednotlivých měst. Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Urbanovi. Faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Možná bych ještě doplnila pana Urbana o to, že by tu kancelář, kterou tady zmiňoval některý z kolegů, mohli dočasně mít pronajatou pan Ištvan s panem Šlachtou a mohli by si tam ty zámky měnit taky a myslím si, že by se ten radniční tým, který by na radnicích fungoval, mohl rozšířit ještě o ně.

Já jsem se ale hlásila k tomu, co tady zaznělo od pana kolegy Hovorky. Nevím, jak to, co tady pan kolega Hovorka řekl, souvisí se samosprávami měst a obcí. Existuje tady Úřad na ochranu hospodářské soutěže, který přezkoumává veřejné zakázky. Řada z nás i na radnicích řešila pokuty, které nám byly dány za nějaký správní delikt na veřejných zakázkách, z 99 % neúmyslný, ale jenom nějaký formální, pak jsme řešili, jestli to má uhradit zastupitelstvo, nebo jestli to má uhradit předkladatel návrhu. Jakým způsobem by se přistupovalo k těmto deliktům Nejvyššího kontrolního úřadu? Já jsem třeba na Praze 2 za tento rok měla osm kontrol. Asi mě úplně nemá rád pan ministr financí, čemuž se nedivím, takže jenom z Ministerstva financí jsem tam měla polovinu kontrol. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP