(10.40 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Nejde přece o to, tímto zákonem zřídit nějakou šikanu nad hospodařením krajů, obcí a měst a jejich příspěvkových organizací. Nejde o to, jestli ten Nejvyšší kontrolní úřad na tuto agendu přijme 10, 20 nebo 30 lidí. Nejde o to, aby byla zkontrolována každá obec v naší republice. Jde přece o otevření možnosti, aby NKÚ mohl kontrolovat mimo jiné i hospodaření obcí a měst.

Vzhledem k tom, jak v kontrolním výboru projednáváme závěry NKÚ, chci říci, že NKÚ je úřad, který je plně kompetentní, a jeho nálezy přispívají k tomu, aby se zlepšilo hospodaření státu i hospodaření organizací. Vláda se zabývá nálezy NKÚ a vláda také nařizuje nápravná opatření, která musejí například fakultní nemocnice nebo státní organizace, případně ministerstva učinit k tomu, aby nedocházelo k pochybením, která byla nalezena v nálezech Nejvyššího kontrolního úřadu. A já si myslím, že to je hlavní smysl kontroly. Pokud by takto fungoval například i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tak si myslím, že bychom mohli být jako republika dále v prosazování práva v naší republice.

Pan kolega Vilímec prostřednictvím pana předsedajícího tady zmiňoval, že přece obce jsou již dnes dostatečně kontrolovány vlastními kontrolními výbory. Já bych rád odkázal prostřednictvím pana předsedajícího, aby si pan kolega nastudoval právní úpravu o obcích a podíval se, jaké to vlastně že kompetence má kontrolní výbor obce nebo kontrolní výbor kraje. Tam se dočtete, že můžete kontrolovat soulad usnesení nebo kontrolu usnesení rady, případně zastupitelstva, soulad s právními předpisy, ale vůbec nemůžete jít do kontroly hospodaření a už vůbec ne jeho efektivity. Nemůžete se podívat na hospodaření právnických osob, na smlouvy, které uzavírá rada, a podobně. A to je, prosím vás, velmi vážná věc. Potom ten kontrolní výbor je víceméně jenom jakýmsi zdáním možnosti kontroly a demokracie, kdy opozice v té obci dostává možnost kontroly. To je naprosto tristní.

Já bych tady chtěl vyjádřil svou podporu, výraznou podporu tomuto návrhu zákona a chtěl bych připomenout, že 165 poslanců se vyjádřilo mimo jiné k podpoře rozšíření kontrolní pravomoci NKÚ. Prosím vás, zalovte ve své paměti a vzpomeňte si, co jste slibovali občanům v roce 2013 před volbami. Je to krok správným směrem. Nejde o šikanu obcí. Jde o možnost kontrolovat řádně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Před panem kolegou Bendou s faktickou poznámkou pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom zareagovat na pana poslance Hovorku, který tady říkal o kontrolním výboru v obcích, že ze zákona nemají právo kontrolovat hospodaření. To není pravda. Sice v zákoně o obcích se píše, určité věci, které náležejí kontrolnímu výboru, ale zastupitelstvo obce má právo dát do náplně činnosti kontrolního výboru další činnosti. A určitě kontrola hospodaření obce tam bývá také, kontrolují, jak probíhá výběrové řízení, kontrolují, jak se zachází s majetkem obce, a tak dále. Takže to, co tady říkal pan kolega Hovorka, neříkal úplně správně a na to bych chtěl upozornit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní pan poslanec Marek Benda. Připraví se pan kolega Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já začnu tam, kde skončil můj kolega Vilímec, a to je na výjimce z provedení RIA, hodnocení dopadu regulace tohoto zákona, kterou si pan ministr zřejmě proto, že to sám dělá, udělil. Mně se to zdá mimořádně pochybené, protože dobře víme, že tento návrh zákona vyvolává pochybnosti, a to opakované, jak v této Sněmovně, tak zejména v Senátu, protože ti, kteří ho kritizují, neříkají, že nemá existovat žádná kontrola (nesrozumitelné), ale říkají: Existuje již tolik stupňů různých typů kontroly, že než zavedeme další prostřednictvím NKÚ, bylo by potřeba přehodnotit ty ostatní. A jsme klidně připraveni se podrobit kontrole Nezávislého kontrolního úřadu, dokonce to pro nás bude v mnoha směrech výhodnější, než když chodí tu finanční úřad, tu krajský úřad, tu ještě další a další kontroloři přes dotace a další. Ale udělejte v tom prosím nějaký systém. To je přesně úkol přece vlády. To je úkol vyhodnocení RIA, aby takovouto úvahu udělala a předložila nám nějaké komplexní řešení.

Na toto se vláda upřímně řečeno úplně vykašlala. Každý si dělá, co chce. Jeden ministr předkládá novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě, protože to je populární, druhý ministr snad zpracovává, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě, nějaké novely přezkoumání hospodaření samosprávných celků podle zákona 420 a případně dalších zákonů, ale tyto novely leží někde ve vládě. Říká se, že bude jednotný audit. A místo toho, abyste to přinesli najednou a řekli ano, tak tady přichází kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, tak můžeme zrušit nějaké další kontroly, tak to necháváte úplně v klidu být a nesete sem novelu Nejvyššího kontrolního úřadu a všechny ostatní kontroly zůstávají zatím a možná je někdy nějakým jednotným auditem vyřešíme.

Já to pokládám fakt za nefér vůči těm obcím. Nevím, jestli jste někdo někdy mluvil se starostou, který má osm kontrol za jedno pololetí. Kromě toho nad ním furt sedí orgány činné v trestním řízení pod dohledem našich drahých státních zástupců a chodí a říkají: No, možná, že bychom tě také ještě mohli zavřít. Ještě bychom tě také mohli zavřít. Když se nám zachce, tak zjistíme, že měl být proveden posudek nebo neměl být proveden posudek, že bylo prodáno nad cenou nebo pod cenou. No takhle se přece divím, že vůbec jsou ještě lidé, kteří jsou ochotni tady tu samosprávu dělat.

Mně nevadí tato novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, ale vadí mi, že není spojena s dalšími předpisy, které umožňují kontrolovat samosprávy. A zase je sem vrhána zcela individuálně. Není vyřešen ten zákon. A buďme si jisti tím, že jestli tohle pošleme do Senátu, tak žádnou novelu Ústavy o Nejvyšším kontrolním úřadu a rozšíření jeho pravomocí mít nebudeme.

Já nevím, jestli někdo sleduje ten Senát. Nevím, jestli si někdo všiml, že ústavněprávní výbor navrhl zamítnutí ústavní novely. Ústavní novely zamítnutí ústavněprávní výbor. Předpokládáme, že má šanci vláda získat v Senátu třípětinovou většinu? No já předpokládám, že za takové situace asi poměrně těžko. A že by to bylo na nějaké poměrně pečlivé vyjednávání. Co tedy, jestli chceme zavést novou kontrolu, tak co z těch stávajících kontrol, a to je hlavní výhrada, která směřuje ze Senátu, co z těch stávajících kontrol buď zredukujeme, nebo alespoň řekneme: Smí přijít jednou za tři roky, nebo smí přijít v nějakém časovém období nebo nemůžou chodit jedna za druhou. Ale nic takového se neděje a jenom si tady odškrtává, jeden ministr si odškrtává splněný bod programového prohlášení, předložil jsem novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě. Já mám splněno, za zbytek může Sněmovna nebo Senát, což budou ti zločinci, kteří to zamítnou. Pokládám to za velmi nerozumné řešení ze strany vlády, za naprosto čirý alibismus, a výsledek bude takový, že nebudeme mít vůbec nic.

Já doporučuji, abychom ten návrh zákona, tak jak bylo řečeno, vrátili. Ať ho vláda předloží s komplexní změnou toho, jak mají být kontrolovány samosprávy, kolik těch kontrol je možné za rok tam vůbec nějakým smysluplným způsobem unést. Pak si myslím, že dává smysl, abychom takový návrh zákona projednávali, a pak se také budeme bavit o tom, jestli je to jenom zákonnost, nebo právě i ona účelnost, což je strašně problematický pojem, a vůbec nedokážu pochopit, jak si nějaký úředník z Prahy myslí, že by mohl posuzovat, jestli v obci Horní Dolní bylo účelnější opravit koupaliště, nebo dát fotbalistům, nebo dát hasičům. Ale k tomu se dostaneme až při detailním projednávání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP