Stenografický zápis 27. schůze, 27. května 2015


(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik


143. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 337/6/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Martin Plíšek


105. Návrh poslankyň a poslanců Ondřeje Benešíka, Olgy Havlové, Pavla Kováčika, Petra Kudely, Jaroslava Lobkowicze, Marie Pěnčíkové, Zdeňka Syblíka, Josefa Šenfelda, Dany Váhalové, Ladislava Velebného a Jiřího Zemánka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 394/ - třetí čtení

Poslanec Petr Kudela
Poslanec Petr Bendl


144. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007) /sněmovní tisk 457/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Gabriela Pecková


85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o Visegrádském patentovém institutu, podepsaná v Bratislavě dne 26. února 2015 /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Pavel Šrámek


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 363/ - druhé čtení

Poslanec Martin Komárek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Daniel Korte
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 380/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Vlastimil Vozka


5. Vládní návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) /sněmovní tisk 385/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Václav Zemek


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 445/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Petr Kudela
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Radek Vondráček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Ivan Pilný
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Benda
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Petr Bendl


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony /sněmovní tisk 376/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec David Kasal
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Leoš Heger
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Radka Maxová
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec David Kasal
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Leoš Heger
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslanec Zbyněk Stanjura


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Radka Maxová
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Miroslav Opálka


115. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2013 /sněmovní tisk 283/

Poslanec Jiří Valenta
Poslankyně Gabriela Hubáčková
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Martin Komárek


142. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno ve 12.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Martin Kolovratník


115. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2013 /sněmovní tisk 283/

Poslanec Martin Komárek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Jan Birke
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Birke
Poslanec Miroslav Kalousek


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení

Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec František Laudát
Poslanec Milan Urban
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec František Laudát
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Milan Urban
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Ivan Pilný
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec František Laudát
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Milan Urban
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Jan Volný
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Daniel Korte
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila v 18.47 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP