(15.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s faktickou pana poslance Paveru. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, jen krátce zareaguji na některé věci, které tu padly. Plně souhlasím s panem kolegou Pilným, že opravdu, a říkal jsem to i ve svém vystoupení minule, bychom měli spíše podporovat lokální, regionální výrobce potravin. A právě z kraje, ze kterého pocházím, z Hlučínska, je jeden takový příklad, kde jeden výrobce potravin si založil samotné prodejny v regionu a prodává tam své výrobky, prodává je úspěšně a konkuruje velkododavatelům potravin. Takže si myslím, že to je cesta, jak se mohou malí prodejci dostat k lidem tím, že vyrábějí kvalitní výrobky, a tím, že si otevřou třeba i vlastní prodejny. Takže to si myslím, že je i cesta, jak by se mohli naši výrobci dostat s potravinami samozřejmě dál. Podporujme farmáře, podporujme regionální výrobce a nedělejme zbytečné zásahy do dodavatelsko-odběratelských vztahů, protože pak bychom museli zasahovat i do odběratelsko-dodavatelských vztahů i ve stavebnictví a v jiných odvětvích, protože i tam jsou problémy, i tam je velký tlak. Vezměte si jen stát. Sám stát narušuje splatnost faktur tím, že je zvyšuje na 90 i více dnů, čímž křiví celý trh. Takže i tam bychom měli udělat pořádek, nejen v těchto věcech, o kterých se tady mluvilo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Jen pro informaci všem, co se hlásili s faktickými poznámkami: jste v pořadí, je v tuto dobu celkem sedm faktických poznámek, budu vás postupně vyvolávat. Vím o vás, vydržte prosím. Nyní poprosím pana poslance Bendla, připraví se pan zpravodaj s faktickou. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Když se tu bavíme o tom češství, rád bych požádal pana premiéra, zda by nemohl zařídit, aby se na jednání Poslanecké sněmovny dostavoval k problematice v oblasti zemědělský český ministr zemědělství. Je to vaše vláda, pane premiére, je to už poněkolikáté tuto schůzi, kdy projednáváme problematiku zemědělství, ministr zemědělství má mnohem horší účast na jednáních než premiér, což považuji za fatální neplnění svých povinností. A bylo by dobře, aby u takto důležitého zákona, který se týká významu tržní síly při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, aby se český ministr (hlas z pléna: moravský) této vlády dostavoval na jednání Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a jen využiji této chvíle a načtu omluvu pana ministra zemědělství, který se omlouvá z pracovních důvodů do 16.45 hodin. A teď už faktická poznámka pana zpravodaje.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jelikož tu padl několikrát název Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jen na upřesnění. Tento sněmovní tisk reaguje na zjištění, která v průběhu platnosti zákona učinil při jeho aplikaci tento úřad. Předkládanou novelou se odstraní výkladové potíže spojené se základním konceptem významné tržní síly a usnadní se tak Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozhodování. Zákon v této podobě přinese efektivnější, snáze aplikovatelná pravidla, a tím přispěje ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s další faktickou pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Víceméně jsem chtěl říci to co pan kolega Bendl. Za prvé, týká se to bytostně problematiky zemědělství. Ministr zemědělství, jak tu zaznělo, že je moravský, tak i Čech, Moravy a Slezska, je fuč. To je prapodivné.

Za druhé. Je to zvláštní segment hospodářské soutěže. U tohoto zákona tudíž postrádám ministra Mládka. Děkuji paní kolegyni Balaštíkové za její vystoupení, které tedy její guru, pan Babiš, nevydržel, tak raději utekl. Byl bych docela rád, aby tu byl. Já jsem zahlédl, že vyjádřil velkou pochybnost a něco pronesl ve stylu, že ten zákon je také špatně, nebo zbytečný. Taky tu chybí. Jestli tímto způsobem má být toto projednáváno...

Jinak k tomu, co tu říkala kolegyně Balaštíková. Já se vyjádřím, nechci zdržovat, mám připraveno, a už se dnes do toho nevejdu, jedenapůl- až dvouhodinové vystoupení, kde chci detailně zdůvodnit, co že to pácháte. Jen jsem rád, že tu paní kolegyně toto řekla, protože jestliže jsem hnutí ANO a KDU vzhledem k tomu, co znělo na jejich sjezdu, nazval lžipravicí, tak jsem rád, že jste už dnes částečně na padesát procent to potvrdili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru. Stahuje svou faktickou. Tak poprosím pana poslance Urbana, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, tady, jak bývá obvyklé, se to staví do extrémních poloh: bílé nebo černé nebo můžete si tam dát jiné barvy. Myslím, že to opět má více odstínů. Že se tu řetězce chovají trochu nestandardně oproti svým mateřským zemím, to je všeobecně známé. Když se podíváte do jejich mateřských zemí, tak si asi nedovolí to, co říkala paní kolegyně Balaštíková, vůči svým dodavatelům. Takže být sebevědomý a ukázat jim, že toto se nám nelíbí, to myslím, že je dobré.

Na druhou stranu jakoby říkat: Češi Čechům, to v této chvíli asi dost dobře nejde. Já bych si také přál, abychom tu mohli říct ani koruna zbytečně přes hranice České republiky, jenže my jsme exportní zemí, která je závislá na tom, že co vyprodukuje, tak většinou vyveze. Náš trh je velmi malý, takže v tom jsou samozřejmě velké disproporce. Tento stát neživí to, jaké daně odvedou řetězce, ale to, co český průmysl prodá v zahraničí, protože český průmysl tvoří zhruba 32 % hrubého domácího produktu.

Takže v rámci těch barev, jak jsem říkal, zkusme se na to podívat: ani černé ani bílé, ale má to spoustu odstínů, tak přijmout nějaké opatření, které by částečně, jak tu řekl pan předseda hospodářského výboru možná trefně, mohlo trochu klepnout přes prsty řetězce, aby si řekly aha, pozor, je to asi pravda, tohle už nejsou země na nějakém okraji Evropské unie, nějaká divná východní země s divnou mentalitou, ale jsme prostě řádní členové Evropské unie, tak se tu budeme a musíme chovat nějak tak, jako se chováme doma. Myslím, že to je asi cílem zákona. Jinak jako členové Evropské unie těžko můžeme dělat něco jiného. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím pana poslance Kučeru, připraví se paní poslankyně Balaštíková. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den a děkuji za slovo. Mně také trochu v projevu paní kolegyně Balaštíkové chybělo takovéto konečné zvolání Čechy Čechům. Včera se tu kolega ze sociální demokracie nešťastně pustil do paní poslankyně z hnutí ANO domnívaje se, že patří do hnutí Úsvit. Tak já po tomto projevu si myslím, že by se spletl taky.

Ale chci říci jednu věc a na to upozorňuji už docela dlouho. Tento zákon se jmenuje zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů. A zatím mi ještě nikdo neodpověděl na to, proč řešíme zemědělské produkty, proč řešíme potravinářské produkty a proč neřešíme spotřební zboží, které je samozřejmě tržní silou také velice významně ovlivněno, tzn. dodávky do hypermarketů, které nakupují zboží dnes už téměř výhradně z třetích zemí, nenakupují zboží české. Tam si ten trh nějakým způsobem poradil, nevím, jestli dobře, nebo špatně, to nechci hodnotit. Já bych skutečně chtěl znát odpověď na otázku, proč se zabýváme zemědělskými produkty, to samozřejmě považuji za důležité, ale proč se nezabýváme spotřebním zbožím, které tvoří významnou složku právě těch řetězců, které je nakupují a samozřejmě i dále prodávají. Já doufám, že se to od někoho tady dozvím.

Nevím, jestli pan premiér tady vede nějaké diskuse... Ministři přítomní nejsou, ani pan ministr průmyslu a obchodu ani pan ministr zemědělství. A jelikož já tu otázku považuji za zásadní, tak bych navrhoval přerušení tohoto bodu do doby, než se zúčastní tohoto jednání ministr zemědělství a ministr průmyslu a obchodu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP