(17.30 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Pokud vezmu včerejší kurs koruny k dolaru a včerejší cenu severomořské ropy Brent, tak ročně nemusí naše hospodářství, naše ekonomika zaplatit za ropu do Ruska zhruba částku 5,5 miliardy korun. Tedy tyto peníze zůstanou v české ekonomice a především u českých zemědělců.

Ano, zaznívají zde argumenty, že tady chceme z veřejných finančních prostředků v rámci slev na dani dát zhruba 9 miliard korun ze státního rozpočtu. Připomněl bych, že pan ministr Kalousek, když byl ministrem financí, tehdy notifikoval národní podporu na pět let v částce 11 miliard. Kolik bylo reálně nevybráno? Kolik činila ta podpora ve skutečnosti za těch pět let? Bylo to necelých 6 miliard.

Teď se bavíme o částce notifikovaného stropu 9 miliard. My očekáváme, že tato podpora nebude ani ve výši 5 miliard, protože tady také zvyšují to daňové zatížení. To znamená, když to rozpočítám do pěti let, tak každý rok díky státní, řekněme, podpoře v hodnotě jedné miliardy pro distributory pohonných hmot nezaplatím především do Ruska za ropu částku v hodnotě 5,5 miliardy korun. Je tady jasně prokazatelný efekt pro českou ekonomiku, protože ty peníze zůstávají tady v České republice. To bych rád, abychom si tady všichni uvědomili a uměli tady toto také zohlednit.

Diskuse je v zásadě o tom, že máme před sebou druhé čtení, pokud se k němu dostaneme. Doporučuji, abychom všechny ty naše dobré návrhy, které tady od dvou set poslanců a poslankyň mohou vzejít, a připomínky k tomuto tisku, jak má vypadat, nechali do druhého čtení a tam můžeme zase ty pozměňovací návrhy načíst a samozřejmě potom o nich hlasováním rozhodnout.

Nicméně ve všech těch argumentech, které tady zazněly již před třemi týdny a před zhruba měsícem a půl, jsem si dnes dovolil přidat jeden docela podstatný ekonomický argument v tom, kam potom jdou ty finanční prostředky. A jestliže tady dnes někdo křičí a říká: nedávejme tady tuto podporu, nepodporujme vysokoprocentní biopaliva, která jsou také ze zhruba 45 % vyráběna z cukrové řepy a z horšího a méně kvalitního obilí, tak já se taky trošku začínám ptát: Není v tom nějaké lobby? Není v tom petrolejářské lobby možná také?

Děkuji za pozornost. (Tleská část poslanců v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství. Budeme pokračovat v rozpravě. Přečtu přihlášené, abyste věděli, že vás mám zaznamenané. Teď dvě faktické poznámky pana poslance Kalouska, pana poslance Korteho, pak s přednostním právem pan předseda Faltýnek, pan místopředseda Gazdík a pan ministr Babiš. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Prostřednictvím předsedajícího pane ministře odpusťte, ale když jste se rozhodl tenhle materiál hájit, tak holt musíte hájit to, co je tam napsáno, a ne to, co jste si vymyslel. Jinak je to neseriózní. V tom materiálu není napsáno, že program je notifikován do výše 9 miliard. V tom materiálu je napsáno, že očekávaný dopad do veřejných rozpočtů bude 9 miliard, což je odhad, kolik nás to bude stát, ne dokdy jsme to notifikovali.

Vy jste řekl, že tento materiál vůbec neřeší objem odbytu, a v tom materiálu, který jste nám předložil v příloze RIA, je jásavá pasáž o tom, jak to zvýší ten odbyt, jak to zvýší pěstování řepky na venkově a jak tam uděláme těch nových 14 tisíc pracovních míst. Já tomu sice nevěřím, ale když tomu nevěříte ani vy, tak co tady hájíte? V tom materiálu je to napsané. Tak prosím pěkně, buď řekněte "já jsem si začal myslet něco jiného a stahuji ten materiál, kde jsou nesmysly", anebo ten materiál hajte, ale neurážejte nás tím, že tady tvrdíte něco jiného, než je v tom materiálu, protože to jste právě teď udělal.

Stranou ponechávám, že ta úžasná úspora nedovezených fosilních pohonných hmot je proježděná na těch polích, když se ta řepka obdělává. Takže ona nula od nuly pojde.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Kalouskovi za dodržení času. Nyní pan poslanec Daniel Korte také s faktickou poznámkou. Pak přednostní práva. Prosím.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Obávám se, že jsme se opět ocitli v bludném kruhu, v kterém jsme již jednou byli. Slyšel jsem tady, že na základě naší povinnosti vůči Evropské komisi musíme přimíchávat, ale neslyšel jsem, proč musíme daňově zvýhodňovat. To jsme tady řešili asi tak před měsícem. Prosil bych, abych od pana navrhovatele konečně tuto odpověď dostal. Já se neptám, že musíme. Já se ptám, proč musíme zvýhodňovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Další faktické poznámky. Nejdřív Herbert Pavera, potom Jan Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, pane předsedající. Jenom krátce bych zareagoval na některé věci, které tady byly řečeny v současné době i minule, a už se nemohlo odpovědět na některé věci. Určitě řepka se nepřestane pěstovat ze dne na den, z roku na rok, to určitě ani nikdo nechce. Ale já bych rád podotkl nebo upozornil na některé věci, s kterými tady vystoupil pan ministr Jurečka, kdy minule mě nařkl z toho, že mi někdo připravuje materiály nebo si to opisuji z Wikipedie apod. Ano, mám poradce, mám lidi, se kterými se radím. Jsou to lidé odborníci, zemědělci, kteří prodávají hnojiva apod., a s těmi jsem se radil. Já se za to nestydím, že mám od nich ten materiál. Já si za tím materiálem stojím a budu vždycky stát. Takže jenom to jsem chtěl doplnit na rozdíl od vás, že jste si za tím materiálem nestál.

Pak jste tady říkal, že jste rostlinolékař, že jste vystudoval střední a vysokou školu, takže Roundup se nemůže používat na postřik řepky. Já vám tvrdím, že se používá. Pokud jste nedával ve škole pozor nebo jste neříkal úplně pravdu, že se používá v zemědělství, tak já vám to říkám, abyste to věděl. On se používá ve zředěné formě k tzv. desikaci. Asi víte, co to je desikace řepky - předčasné dozrání nebo urychlené dozrání apod. Takže jenom tolik na vysvětlení, že jsem tady nemluvil pravdu, ale že jsem mluvil pravdu, a pro upřesnění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Jana Volného. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Vážení kolegové, kolegyně, pane předsedající, já nemůžu nereagovat na pregnantní důkaz účelové demonstrace a tvrzení pana kolegy Kalouska. On ve svém prvním vystoupení řekne: "Pokud se tam nebude pěstovat řepka, bude tam něco jiného, ono se tam něco bude pěstovat." (Při hovoru poklepává rukou na řečniště.) Možná má pravdu. A v druhém říká: (Velmi zvyšuje hlas.) "Ale oni tu naftu projíždějí na tom poli. Stejně to bude nula od nuly." Tak co vlastně chce? Stejně tam bude něco pěstovat, tak se tam stejně projede ta nafta, ale žádnou naftou si nevyděláme. Takže je to prostě účelové tvrzení, jak se mu to hodí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to byl kolega Volný. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Michala Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Jenom krátce k panu kolegovi Volnému prostřednictvím pana předsedajícího. Pane kolego Volný, tak doufám, že se tam bude pěstovat něco přínosnějšího pro naši krajinu a životní prostředí, než je řepka olejná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy přednostní právo pana předsedy Faltýnka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové.

Chtěl jsem na začátku poprosit vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pana kolegu zpravodaje Kalouska, aby po tom, co jsem včera bedlivě sledoval v Událostech, komentářích debatu mimo jiné i o řepce, kdy předseda TOP 09 pan Schwarzenberg tam říkal, že je velkým zemědělcem a že tedy nemá rád řepku a že řepka tedy zapleveluje krajinu a zhoršuje půdu, a říkal to již poněkolikáté ve veřejnoprávní televizi, tak bych si dovolil prostřednictvím pana předsedy Kalouska přeposlat panu předsedovi Schwarzenbergovi kratičký výňatek z učebnice Vysoké školy zemědělské, z agronomického oboru, z prvního ročníku. Jmenuje se ta kapitola Sestavování osevních postupů. Možná by bylo dobře to nastudovat i v rámci některých jiných poslaneckých klubů, abychom si tady vzájemně pořád neříkali nepravdy. Já jsem si dal dnes závazek - hned předám, pane kolego (ke zpravodaji poslanci Kalouskovi) - že nebudu používat slovo lež a nahradím ho slovem nepravda, protože to považuji za slušné.

V tomto materiálu z učebnice pro první ročník Vysoké školy zemědělské, agronomického oboru, se hovoří o tom, co jsou zlepšující a zhoršující plodiny, a je možno si to tady v rámci sestavování norfolského osevního postupu přečíst. (Řečník se odmlčel.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP