Stenografický zápis 23. schůze, 4. prosince 2014


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


134. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Marie Pěnčíková
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Petr Bendl
Předseda PSP Jan Hamáček
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Leo Luzar
Poslanec František Laudát
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 10.34 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


127. Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 /sněmovní tisk 327/

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Pavel Plzák


128. Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013 /sněmovní tisk 328/

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier


127. Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 /sněmovní tisk 327/

Zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček
Poslanec Pavel Plzák


127. Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 /sněmovní tisk 327/

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


128. Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013 /sněmovní tisk 328/

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


103. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k podpoře občanského vzdělávání /sněmovní dokument 1700/

Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Pavel Kováčik


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze 23. září 2013 /sněmovní tisk 136/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Karel Rais
Poslanec Adolf Beznoska


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 123/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Robin Böhnisch
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jan Volný
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec René Číp
Poslanec Jaroslav Foldyna
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Zlatuška


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec René Číp


97. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie - 2. kolo

Poslanec Martin Kolovratník


98. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Poslanec Martin Kolovratník


99. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Poslanec Martin Kolovratník


100. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


101. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu /3/

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 12.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.25 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Martin Kolovratník


97. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie - 2. kolo

Poslanec Martin Kolovratník


98. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Poslanec Martin Kolovratník


99. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Poslanec Martin Kolovratník


100. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


101. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu /3/

Místopředseda PSP Petr Gazdík


135. Ústní interpelace

Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Novotný
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Radka Maxová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Radka Maxová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Marta Semelová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Marta Semelová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Klučka
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Klučka
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Fiedler
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Fiedler
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Holík
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Holík
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Velebný
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Jana Černochová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Jana Černochová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Daniel Korte
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Daniel Korte
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Josef Zahradníček
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Radka Maxová
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Jan Farský
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jan Farský
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec René Číp
Poslanec Jaroslav Borka
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec František Vácha
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Valenta
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Milan Šarapatka
Poslanec Ivo Pojezný
Poslanec Karel Fiedler
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Michal Kučera
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Michal Kučera
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Antonín Seďa
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo v 17.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP