Stenografický zápis 17. schůze, 1. října 2014


(Jednání zahájeno v 11.00 hodin,)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec František Laudát
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Radim Fiala


146. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Petr Bendl


129. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 258/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Karel Šidlo


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 291/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. /sněmovní tisk 293/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Tomio Okamura
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jan Volný
Poslanec Tomio Okamura
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Josef Novotný


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 294/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Zemánek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jan Volný
Poslankyně Milada Halíková


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Jan Bartošek


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 254/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec František Laudát


180. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 300/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslanec František Laudát
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Pilný
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Schůze skončila ve 13.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP