Sněmovní tisk 149
Novela z. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 149/0 dne 26. 3. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Mgr. Bc. Radim Holeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 322).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 246, usnesení č. 436).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 10. 2014.
  Zákon Senátem schválen 22. 10. 2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 251/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Zabezpečení sociální

Deskriptory EUROVOCu: sociální dávky, sociální zabezpečení, úřední dokument

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)