(Jednání pokračovalo v 10.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, čas na přestávku vypršel. Budeme pokračovat v projednání dalšího bodu, který je zařazen na programu. Já zmáčknu gong a přivolám naše kolegyně a kolegy z předsálí, abychom mohli pokračovat v jednání.

 

Dalším bodem dnešního programu je

 

140.
Vládní návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o prekurzorech výbušnin)
/sněmovní tisk 213/ - třetí čtení
 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Už sedí - děkuji. A zpravodaj hospodářského výboru poslanec Josef Hájek. Už tam oba jsou připraveni. Paráda. (Pobavení v sále.) Už sedí - na místě zpravodaje jemu určeném, abych to upřesnil! Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 213/2.

Otevírám rozpravu a v tento moment neeviduji nikoho přihlášeného do rozpravy. Je tomu tak? Je tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a táži se pana zpravodaje, zda si vezme závěrečné slovo. (Ano, ale musí si donést podklady.) Dobře, počkáme na vás, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já nebudu chtít zdržovat, ale chtěl bych na této, bych řekl, velmi jednoduché novele tady sdělit svůj pocit, který se týká toho, jak se dá třeba takováto velmi jednoduchá novela politicky zneužít.

Tato novela vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 98/2013. Jedná se o to, že toto nařízení oznamuje nebo sděluje ČR, aby buď se řídila tímto nařízením Evropského parlamentu, které bylo schváleno 15. ledna 2013, opakuji 15. ledna 2013, a jeho účinnost vstoupila v platnost 2. září letošního roku. To znamená, ČR měla 21 měsíců na implementaci tohoto nařízení. Toto nařízení hovoří o tom, že buď implementujeme plně toto nařízení - v praxi to znamená, že zakážeme občanům z řad široké veřejnosti nákup chemických prostředků, například bazénové chemie. A toho my jsme dosáhli. Jelikož jsme neschválili tuto novelu ještě, tak od 2. září nesmí žádný objekt, subjekt podnikatelský nebo OSVČ prodávat bazénovou chemii. Dopouští se porušení zákona.

A vrátím se zpátky k tomu. To znamená 15. ledna 2013 vstoupilo toto nařízení v platnost. V té době šest měsíců byl ministrem průmyslu a obchodu pan MUDr. Kuba. Tehdejší vláda měla šest měsíců na to, aby tato dle mého názoru velmi jednoduchá novela prošla Sněmovnou. Tato vláda - vláda pana premiéra Nečase - to neudělala. Do svého programu to nezařadila ani následující vláda pod premiérem - teď mi vypadlo jeho jméno - Rusnokem, děkuji za nápovědu, a černý Petr padl až tady na pana ministra Mládka. A pan ministr prostřednictvím tedy i mě jako zpravodaje požádal tady Sněmovnu, abychom v červnu, na červnové schůzi projednali tuto novelu již v prvním čtení nebo schválili tento zákon v prvním čtení. Poslanecký klub ODS a TOP 09, v tomto případě i s podporu Úsvitu, schválení v prvním čtení negovaly. V té době už muselo, předpokládám, panu Stanjurovi, který je opravdu, si myslím, v téhle oblasti velmi dobře orientovaný, jasně známo, že to nestihneme legislativně schválit do 2. září, tím pádem věděl, že od 2. září se to dotkne jak osob samostatně výdělečně činných, tak podnikatelů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP