Stenografický zápis 17. schůze, 19. září 2014


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Tomáš Jan Podivínský
Poslanec Miroslav Kalousek


131. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 49/ - třetí čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Václav Klučka
Ministr obrany ČR Martin Stropnický


167. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2013 /sněmovní tisk 245/

Poslanec Jaroslav Klaška
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Jaroslav Klaška


168. Zpráva o finanční stabilitě 2013/2014 /sněmovní tisk 246/

Poslanec Jaroslav Klaška
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Jaroslav Klaška


169. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2014 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2014) /sněmovní tisk 281/

Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Jiří Dolejš
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Adolf Beznoska


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu /sněmovní tisk 179/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Dolejš


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Rais
Poslanec Zbyněk Stanjura


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu /sněmovní tisk 216/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Radim Fiala


161. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015 /sněmovní tisk 229/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec David Kádner
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec David Kádner
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


153. Návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 /sněmovní tisk 218/

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Pilný
Poslankyně Jitka Chalánková
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Farský
Poslanec František Laudát
Poslanec Karel Fiedler
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Farský
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Tomio Okamura
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání bylo přerušeno ve 12.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.20 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Miroslav Kalousek


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Černochová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Petr Fiala
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Fiala
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Fiala
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Jana Černochová


107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013 /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Rais
Poslanec Jiří Skalický


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslankyně Martina Berdychová
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Jitka Chalánková
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo ve 14.15 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP