Stenografický zápis 51. schůze, 15. února 2013


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Vidím


132. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 759/ - třetí čtení

Poslanec Václav Baštýř


49. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 894/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Marek Benda
Poslanec Rudolf Chlad
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vítězslav Jandák
Místopředseda PSP Jiří Oliva


57. Návrh poslankyně Miroslavy Němcové na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 685/ - prvé čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Stanislav Grospič
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


172. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2013 /sněmovní dokument 5342/

Poslankyně Hana Orgoníková


78. Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 778/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Michal Doktor


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí /sněmovní tisk 779/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Josef Šenfeld


45. Návrh poslanců Michala Babáka, Davida Kádnera a Kateřiny Klasnové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 844/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Braný
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Babák


46. Návrh poslanců Pavla Svobody a Jana Smutného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 849/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jan Smutný
Poslanec Radim Jirout
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslankyně Jana Černochová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Miroslav Svoboda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Pavel Bém
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Jiří Šlégr


47. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 863/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec František Laudát


50. Návrh poslanců Cyrila Zapletala, Pavla Ploce, Josefa Novotného a dalších na vydání zákona o zřízení Krajského soudu v Liberci a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Pavel Ploc
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Petr Skokan
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Miroslav Petráň
Poslanec Jaromír Drábek
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Radim Jirout


51. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandra Černého a Miloslavy Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění změn a doplňků, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) /sněmovní tisk 610/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Vojtěch Filip


52. Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 618/ - prvé čtení

Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Chvojka


53. Návrh poslanců Jana Klána, Květy Matušovské, Gabriely Hubáčkové, Marie Rusové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 628/ - prvé čtení

Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec David Vodrážka
Poslanec Václav Klučka
Poslanec David Vodrážka


54. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jaroslava Krákory a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 630/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jana Kaslová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vít Bárta
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vít Bárta
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Jana Kaslová
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil

(Jednání skončilo ve 13.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP